Skapa bevakningar

Kvartalsvis prisanalys för guld

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 01.07.2020
Guldpris (XAU-SEK)
25333,20 SEK/oz
  
+ 256,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,74 SEK/oz
  
- 1,54 SEK

Vilka indikatorer användes och vad visar de?

 • RSI (Relative-Strength-Index)
  • RSI är en momentumindikator. Det används ofta i teknisk analys, där det mäter omfattningen av de senaste prisförändringarna. RSI hjälper till att utvärdera överköp och överförsäljningsförhållanden.
  • Indikatorerna har avläsningar från 0-100. När linjen är över 70 eller högre indikerar det att tillgången blir överköpt. När värdet är under 30 betraktas tillgången som översåld. Över 85 anses vara extremt överköpta och man kan börja leta efter en kort position. Inom intervallet 15-20 anses tillgången vara extremt översåld.
 • MACD (Moving-Average-Convergence-Divergence)
  • MACD är en trendföljande momentumindikator som visar förhållandet mellan två rörliga medelvärden (26 EMA från 12 EMA).
  • Enkelt uttryckt: när en blå linje passerar den orange linjen, indikerar det en ”signal” för att köpa eller sälja.
 • Rörligt medelvärde (den blå linjen på grafen)
  • Våra inställningar är 200 MA på en daglig graf. Den blå linjen visar de senaste 200 dagarnas genomsnittspris.
  • Enkelt uttryckt, när marknaden ligger över den blå linjen visar det på en uppåtgående trend och när den ligger under den blå linjen visar det på en nedåtgående trend.
 • Trendlinjer och stöd-/motståndsområden.

Vilka är scenarierna för guldprisrörelser nästa kvartal?

På lång sikt har guld alltid varit i en uppåtgående trend. Guld är värdefullt på grund av den begränsade tillgången och det betraktas som en säker investering inför ekonomiska osäkerheter. Man kan inte trycka mer guld, som man kan göra med valutor. Det är därför EURO har tappat 85% av sitt värde mot guld.

Det finns ingen anledning att tro att guld kommer att börja tappa sitt värde nu. Sedan september 2018 har guldpriset börjat klättra i allt snabbare takt. I slutet av september 2018 var guldpriset cirka 10,500 SEK per uns. I slutet av april 2020 nådde guldpriset en topp i svenska kronor. Den gula metallen handlades för cirka 17,500 SEK per uns.

Guld ökade med över 70% i värde under 2 år. Det visar att denna mjuka metall behåller och får värde över tid. Det visar också att den ekonomiska situationen står inför vissa problem och kan komma att kylas ner. När investerare tappar förtroendet för aktiemarknaden flyttar de pengar till ädelmetaller. Som nämnts tidigare betraktas guld som en trygg investering i osäkra tider.

De scenarier som kan hända:

 • Scenario nr 1 (optimistisk)

Guld kommer att fortsätta sin långsiktiga trend. För att detta ska hända måste priset bryta den kortsiktiga nedtrenden och sluta på över 16,800 SEK.


 • Scenario nr 2 (realistiskt)

Guldpriset kommer att göra en korrigering nära 15,500 SEK per uns, nära den starka stödzonen. Priset skulle kunna nås i slutet av augusti och nästa kortsiktiga tjurrusning skulle kunna inträffa i september.
Många specialister tror att nästa Covid-19-cykel kommer att ske under hösten. När detta händer står vi inför en ny karantänssäsong, ännu starkare ekonomisk kris och ännu högre guldpriser.
Den tekniska analysen stöder starkt detta scenario.

 • Scenario nr 3 (osannolikt)

Guldpriset kommer att korsa den nuvarande stödzonen nära 15,500 SEK per uns och kommer att gå in i en stark nedåtgående trend.

Grundläggande analys för guld

För att fatta grundläggande analysbeslut beaktades följande artiklar:

 1. Gold Remains an Attractive Investment Option Despite Latest Surge
 2. FOMC Keeps Status Quo, USD Weakens
 3. The Fed can’t print gold: guldpriset på väg mot 3000 USD, 50% över dess rekord, enligt Bank of America
 4. Hyperinflation: Vi blickar bakåt och tittar på konsekvenserna med omfattande pengatryckning

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln är endast för informationssyften och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar inte för några beslut som fattas baserat på denna information. Investeringar är förknippade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella förhållanden som visas ovan representerar inte ett löfte eller en indikation på framtida resultat.

Guldpris (XAU-SEK)
25333,20 SEK/oz
  
+ 256,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,74 SEK/oz
  
- 1,54 SEK

Läs också