Skapa bevakningar

Ökar guldets värde under lågkonjunkturer?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 09.04.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25498,60 SEK/oz
  
- 335,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
303,90 SEK/oz
  
- 8,97 SEK


Graph Source: Visual capitalist (https://elements.visualcapitalist.com/gold-during-recessions/)

Ökar guldets värde under lågkonjunkturer?

Guld har traditionellt sett ansetts vara en säker tillgång, med många investerare som vänder sig till den gula metallen under lågkonjunkturer och tider av oro.

Så, hur håller sig guldet när ekonomin rasar?

Ovanstående grafik använder data från Macrotrends för att belysa guldprisrörelser under lågkonjunkturer och jämför den med förändringar i S&P 500.

Guld kontra S&P 500 under historiska lågkonjunkturer

Gulds värde kommer från dess sällsynthet som ädelmetall, förutom från dess långa historia som ett stabilt utbytesmedel.

Guld har också en låg-till-negativ korrelation med aktiemarknaden, vilket tyder på att förändringar i guldpriset till stor del är oberoende av hur aktierna går. Som ett resultat anses guld vara ett effektivt diversifieringsverktyg för investerare som vill säkra sina insatser.

Men har guld hjälpt investerare att klara av stormiga lågkonjunkturer tidigare?

Sedan 1971, när guldmyntfoten övergavs, har guld till stor del sett positiva prisförändringar under lågkonjunkturer, och under de tre senaste lågkonjunkturerna sedan 2000, har guldets resultat vägt upp för hur S&P 500 presterat. Även om värdeökningarna inte har varit dramatiska, hjälper de till att cementera guldets position som ett skydd mot finansiell oro och som en värdebevarare.

Till exempel, när aktiemarknaden kollapsade 2007 ökade investeringsefterfrågan på guld eftersom investerare letade efter ett säkrare alternativ. Mellan 2007 och 2011 mer än fördubblades guldpriset. På samma sätt, när rädslan och osäkerheten var hög under Covid 19-pandemin, hade guldbackade börshandlade fonder rekordstora inflöden och guldpriset nådde en rekordhög nivå.

Även om guldpriset tenderar att stiga under tider av ekonomisk oro, stagnerar eller faller det emellertid ofta när ekonomin är sund och investerare söker mer riskfyllda investeringar. Som ett resultat är det viktigt för investerare att ta hänsyn till den övergripande makroekonomiska och geopolitiska miljön när de tittar på guld.

Gulds tid att skina 2023?

Den globala ekonomin har skakat av oroligheter, med konsumenter som står inför hög inflation och investerare som ser en dyster börsavkastning.

Dessa marknadsförhållanden pekar mot en ökande efterfrågan på guld.

Dock visar historien i själva verket att guld ofta överträffar amerikanska aktier och dollarn efter räntehöjningar, efter att ha underpresterat i upptakten till räntehöjningar. Dessutom urholkar hög inflation köpkraften för varje dollar, vilket stimulerar investeringar i en materiell tillgång som guld och andra hårda tillgångar.

Med hög geopolitisk osäkerhet och USA:s konsumentsentiment på lägsta nivån på ett decennium, kommer guld att bevisa sitt tillgångsvärde som en säker fristad 2023?

Guldpris (XAU-SEK)
25498,60 SEK/oz
  
- 335,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
303,90 SEK/oz
  
- 8,97 SEK

Läs också