Skapa bevakningar

Räntorna sticker hål på den svenska fastighetsbubblan

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 18.08.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25927,80 SEK/oz
  
- 228,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,37 SEK/oz
  
- 10,83 SEK

Det finns risk att den svenska fastighetsbubblan spricker rakt framför ögonen på oss. De höjda räntorna förvandlas till nålar som kan sticka hål på bubblan. Fastighetspriserna sjunker på grund av det osäkra ekonomiska läget och åtgärderna som myndigheterna tar till för att kontrollera inflationen.

SEB:s Boprisindikator

De svenska bostadspriserna har fallit till sitt lägsta sedan våren 2020. Alltsedan 1995 har bostadspriserna i Sverige gått upp tre gånger så mycket som konsumentprocessen jämfört med två gånger i Norge och Finland.

 


(Image source: GlobalPropertyGuide)

Enligt Johan Engström, VD för Fastighetsbyrån, har svängningarna på fastighetsmarknaden efter den globala finanskrisen skett så plötsligt att bostadsköparna nu väljer att invänta ett bättre tillfälle. Framtiden för marknaden ser dock dyster ut.

Nuvarande ekonomi

Både inflation och konsumentpriser på högsta nivåer bådar inte gott för ekonomin. Inflationen leder till ökade byggnadskostnader som tvingar byggföretagen att dra ner på sina arbetskostnader. Minskad arbetskraft ökar arbetslösheten, vilket i sin tur försvagar köpkraften ännu mer.

Hushållens minskade köpkraft

Svenska folkets nuvarande skuld utgör 200 procent av hushållsinkomsten. De är redan hårt ansatta av återbetalning av sina skulder. Det är tufft att betala av skulderna och investera i bostäder när budgeten knappt ens täcker det nödvändigaste.

Inflation och åtgärder för att kontrollera den

Inflationen har stigit och har nått sin högsta nivå på 30 år. Den svenska centralbanken har höjt räntorna för att kontrollera den. Fastighetsmarknaden reagerar omvänt på räntehöjningar, vilket är märkbart med tanke på hur det just nu ser ut i Nordens största land.

I maj 2022 sjönk lägenhetspriserna i Stockholmsregionen med 2 procent jämfört med en nedgång på 1 procent i hela bostadssektorn. Fastighetsmäklaren Pia-Lotta Svensson sa dessutom att utbudet fördubblades så snart medierna började rapporteras om den pågående inflationen.

”Dagens rapport bekräftar att den drastiska räntehöjningen orsakar påfrestningar för bostadsmarknaden”, säger Nordeas analytiker Gustav Helgesson i en kommentar till kunderna. ”Vi förväntar oss ett osäkert andra halvår i år då hushållen fortsätter att anpassa sig till det nya ränteläget.” Han påpekade också att priserna kan falla mer än de 10 procent som Nordea räknar med till slutet av 2023.

Byggnadssektorn och byggnadsmaterial

Den svenska byggnadssektorn drabbades av en 50-procentig prisökning i förhållande till konsumtionsvaror, vilket är betydligt högre än i grannländerna. Kostnaderna för byggnadsmaterial ökade med mer än 60 procent i förhållande till konsumentpriserna jämfört med cirka 10 procent i regionen. Den kraftiga ökningen av priser på byggmaterial har ytterligare spätt på de stigande konsumentpriserna. Eftersom konsumenterna fortsätter köpa fastigheter fortsätter även efterfrågan att öka medan utbudet inte längre följer i samma höga takt.


(Source: TradingEconomics)

Bubbla eller ej – den svenska ekonomin är sårbar

Europeiska kommissionen och Swedish House of Finance har sammanfört beslutsfattare och forskare för att dämpa och lösa den pågående krisen. Även om situationen kan tyckas obehaglig och prisjusteringarna kan bli drastiska kan ett större utbud på bostadsmarknaden teoretiskt sett underlätta situationen. Den stora frågan kvarstår dock: vad kommer regeringen göra för att dämpa den ökande inflationen?

Guldpris (XAU-SEK)
25927,80 SEK/oz
  
- 228,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,37 SEK/oz
  
- 10,83 SEK

Läs också