Skapa bevakningar

Riskerar vi att drabbas av stagflation?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 14.04.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25353,60 SEK/oz
  
- 43,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
322,33 SEK/oz
  
- 1,97 SEK

Vad är stagflation?

Stagflation – är ett ekonomiskt fenomen som kännetecknas av hög arbetslöshet (ekonomisk stagnation), kraftig inflation (stigande priser) och liten eller ingen tillväxt.

Stagflation är ett så kallat teleskopord som bildats av stagnation och inflation. Det används som en ekonomisk term för perioder med hög inflationstakt, låg tillväxt och ihållande arbetslöshet. Fenomenet vållar ofta problem för den ekonomiska politiken eftersom åtgärder som minskar inflation kan öka arbetslösheten och vice versa.

En kortfattad historik över stagflation

Före 1970-talet ansåg man att arbetslöshet och inflation hade ett negativt samband där arbetslöshet ökar när ekonomin saktar ner men inflationen minskar. I ett försök att främja ekonomisk tillväxt kan ett lands centralbank öka penningmängden med viss inflation för att på så sätt driva på efterfrågan.

De här tankarna kring inflation och arbetslöshet byggde på keynesiansk ekonomisk teori som uppkallats efter den brittiske 1900-talsekonomen John Maynard Keynes. Enligt den här teorin kan ökad penningmängd ge fler arbetstillfällen och främja ekonomisk tillväxt.

När de utvecklade länderna under 1970-talet gick in i en period av stagflation var keynesianska ekonomer tvungna att ompröva sina idéer. Stagflation kännetecknas som svag ekonomisk utveckling tillsammans med hög inflation.

Är vi på väg mot global stagflation eller är vi redan där?

Det råder ingen tvekan om att stagflationen ökar i hela världen. Stigande råvarupriser, energiberoende och ett allt sämre ekonomiskt och finansiellt klimat skapar förödelse i Europa och med konflikten i Ukraina har det knappast blivit bättre.

Stagflation i Europa

Ekonomiska risker tycks bli mer akuta, särskilt i Europa. På grund av regionens starka beroende av tillverkningsindustrin har den återhämtning som drevs av hållbara varor övergått till en återhämtning som drivs av tjänsteutgifter, något som är mindre gynnsamt för regionen. Ökningen av penningmängden har också märkbart avtagit, något som ofta är ett säkert tecken på minskat förtroende och verksamhet för företagen. Konflikten i Ukraina har ytterligare försvårat situationen och lett till att priset på viktiga råvaror som naturgas rusat i höjden. (Fig 1).


(Fig 1. Månatligt pris på naturgas – gold.org)

Stagflation i USA

Risken finns för stagflation i USA, även om den kanske inte är fullt lika allvarlig. Enligt ekonomisk statistik ser man tecken på att USA:s ekonomi eventuellt kan stå emot. Antag dock att skillnaden mellan amerikanska lång- och kortfristiga obligationer fortsätter minska, något som vanligtvis är en tillförlitlig ekonomisk indikator. Detta kan i så fall innebära att marknadsaktörerna är inne i en nedgång. Risken för stagflation föreligger om energi- och livsmedelskostnaderna ligger kvar på eller överstiger nuvarande nivåer.

Kurvan för avkastningen på amerikanska statspapper har planat ut i en oroväckande takt för många olika löptider, och konsumenternas inställning är den sämsta på tio år. (Fig 2). Enligt Federal Reserve Bank of Atlantas GDPNow uppskattning av BNP beräknas tillväxten nu uppgå till 0,5 % under första kvartalet 2022.  Om de förhållanden som råder nu håller sig ökar risken avsevärt för en kommande stagflation.


(Fig 2. Konsumenternas inställning och BNP säger inte samma sak – gold.org)

Varför är stagflation dåligt?

Ökad arbetslöshet leder till minskad köpkraft hos konsumenterna. Om vi då lägger till hög inflation innebär detta att de pengar som konsumenterna förfogar över tappar alltmer i värde allt eftersom tiden går — man har mindre pengar att spendera, samtidigt som värdet på pengarna sjunker.

Guldet har alltid varit en vinnare i tider av stagflation

Guldets historiska betydelse under stagflationen 

Under den senaste större stagflationen, som inträffade i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, visade guldet sin styrka.
Guldpriset steg kraftig i takt med den ökande klyftan mellan inflation och ekonomisk tillväxt i USA, vilket antydde en tilltagande stagflation.
Mellan 1976 och 1980 steg guldpriset åttafaldigt, från 100 till cirka 800 dollar per uns, samtidigt som skillnaden mellan den årliga inflationen och den årliga BNP-tillväxten uppgick till tvåsiffriga belopp.


(Fig 3. Stagflation och guld på 1970- och 1980-talet)

Investerares placering i guld har ökat

Under de senaste veckorna har det skett en enorm ökning vad gäller investerares intresse för säkra tillgångar som exempelvis guld. Världens främsta börshandlade fonder för guld, SPDR Gold Trust (GLD), hade ett nettoinflöde på 3,2 miljarder dollar, eller 5 procent av sina förvaltade tillgångar, under de två första månaderna 2022. Inflödet till GLD, i synnerhet, har ökat markant sedan slutet av januari i takt med att den geopolitiska oron mellan Ryssland och Ukraina förvärrats.

Tavex rekommenderar följande investeringsprodukter

PAMP Fortuna är en välkänd Schweizisk investeringsguldtacka I lager

50 gram Guldtacka PAMP Fortuna

Vi Säljer 1+ 42815,31 SEK 39113.65 39113,65 39113.65 39113,65 39113.65 39113,65 42815.31 42815,31 42774.45 42774,45 42733.6 42733,60
Vi Säljer 42733,60 SEK 39113.65 39113,65 39113.65 39113,65 39113.65 39113,65 42815.31 42815,31 42774.45 42774,45 42733.6 42733,60
Vi Köper 39113,65SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
Krugerrandmynt är världskända investeringsmynt som det handlas med världen över I lager

1 oz Sydafrikansk Krugerrand

Vi Säljer 1+ 27015,27 SEK 24407.56 24407,56 24407.56 24407,56 24407.56 24407,56 27015.27 27015,27 26989.85 26989,85 26939.02 26939,02
Vi Säljer 26939,02 SEK 24407.56 24407,56 24407.56 24407,56 24407.56 24407,56 27015.27 27015,27 26989.85 26989,85 26939.02 26939,02
Vi Köper 24407,56SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
The 20 g mint gold bar is manufactured by Valcambi, Switzerland's largest precious metals foundry I lager

20 gram Guldtacka Valcambi Suisse

Vi Säljer 1+ 17224,01 SEK 15645.31 15645,31 15645.31 15645,31 15645.31 15645,31 17224.01 17224,01 17207.67 17207,67 17191.33 17191,33
Vi Säljer 17191,33 SEK 15645.31 15645,31 15645.31 15645,31 15645.31 15645,31 17224.01 17224,01 17207.67 17207,67 17191.33 17191,33
Vi Köper 15645,31SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
Guldpris (XAU-SEK)
25353,60 SEK/oz
  
- 43,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
322,33 SEK/oz
  
- 1,97 SEK

Läs också