Skapa bevakningar

Schweizarna röstar för att förhindra det kontantlösa samhället

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 18.04.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24957,10 SEK/oz
  
+ 46,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Precis som i Tyskland och Österrike är kontanter fortfarande viktiga i Schweiz, även om antalet transaktioner med kontanter har minskat. De schweiziska medborgarna får dock snart möjlighet att rösta och säga sitt om huruvida sedlar och mynt ska finnas kvar i det ständiga omloppet.

En schweizisk påtryckningsgrupp kallad Swiss Freedom Movement uppgav att de samlat in tillräckligt många namnunderskrifter – total 111 000 – för att en folkomröstning ska kunna ske. Omröstningen handlar nu om huruvida kontanter ska finnas kvar i det schweiziska samhället för framtida generationer. Om den går igenom måste regeringen se till att det alltid finns tillräckligt med sedlar och mynt. Lagförslaget kräver därutöver också en omröstning om huruvida regeringen ska ersätta den schweiziska francen med någon annan valuta. Möjligen avser man här centralbankens digitala valuta, skriver Naked Capitalism.

Reuters skriver:

En påtryckningsgrupp uppger att schweiziska medborgare måste få möjlighet att sätta stopp för det kontantlösa samhället. Den nya regeringen kan inte avgöra om folk vill att den nationella valutan ska bli banklös, säger en grupp som kräver en folkomröstning i frågan.

Den schweiziska frihetsrörelsen menar att kontanter spelar en allt mindre roll i många ekonomier i takt med att våra samhällen digitaliseras och främst använder sig av överföringar. På så sätt kan dessutom staten lättare följa hur medborgarnas pengar rör sig.

Lagförslaget har som syfte att lägga till en klausul i den schweiziska penninglagen som säger att centralbanken och regeringen ska se till att det finns en tillräcklig mängd sedlar och mynt i penningsystemet och att dessa alltid ska vara i omlopp.

Enligt Schweiz direktdemokratiska system blir lagförslaget formellt omvandlat till lag om det godkänns i en omröstning. Det är dock upp till regeringen och parlamentet att bestämma hur lagstiftningen ska genomföras.

Den schweiziska frihetsrörelsen menar att kontanter spelar en allt mindre roll i samhället i takt med att digitala betalningsalternativ blir vanligare. På så vis kan staten och centralbanken enklare utnyttja medborgarnas pengar och övervaka deras betalningar.

”Helt klart handlar avyttringen av kontanter inte bara om öppenhet, enkelhet och säkerhet. Den drar också med sig en överhängande risk för totalitär spårning”, säger Richard Koller, ordförande för FBS, på organisationens webbplats.

Kontanter behövs fortfarande, men deras andel minskar.

Kontanter är viktiga i Schweiz, precis som de är i Tyskland och Österrike, men deras ekonomiska betydelse har på senare tid minskat. En undersökning om människors konsumtionsvanor utförd av den schweiziska centralbanken hösten 2020 visade att 97 % av schweizarna har kontanter i plånboken för sina vardagliga utgifter. Den siffran är betydligt högre än i många andra länder.

Fyrtio procent av alla transaktioner i landet sker kontant, vilket är högre än i andra större europeiska länder. I Storbritannien är siffran cirka 15 procent, i Sverige under 10 procent och i Norge 3-4 procent.

Vad visar undersökningen?

”Om vi ser till antalet betalningar visar undersökningsresultaten att kontanter fortfarande är det mest populära betalningssättet för schweizarna”, säger Fritz Zurbrugge, vid tidpunkten för undersökningen vice verkställande direktör för den schweiziska centralbanken. ”Jämfört med 2017, då man för första gången genomförde den här typen av undersökning, har användningen av kontanter minskat betydligt. Coronapandemin bidrog ytterligare till att öka andelen kontantlösa betalningar.”

Som läsarna vet påskyndades den redan pågående processen av pandemin, främst på grund av människors felaktiga uppfattning om att coronaviruset kunde spridas genom sedlar och mynt. Rädslan förstärktes av de stora medierna och vissa detaljhandlare (som exempelvis snabbköpskedjan Tesco i Storbritannien). Butikerna använde det som ett sätt att få konsumenterna att undvika kontantbetalningar.

När hålls folkomröstningen om kontanter?

Datumet för folkomröstningen i Schweiz är ännu inte fastställt. Enligt ett videoreportage från Swiss Info är det ingen av de stora politiska partierna i Schweiz som stöder medborgarinitiativet. FBS är en liberal organisation, enligt rapporten, och medborgarinitiativet om kontanter påminner om Vollgeld-initiativet, som i juni 2018 krävde avskaffandet av fractional reserve banking.

Den schweiziska centralbanken motsatte sig den folkomröstningen. Än så länge är det oklart hur centralbanken ställer sig till det nya medborgarinitiativet. Rent officiellt bryr sig centralbanken inte om ifall människor väljer kontanter eller digitala betalningsalternativ. Det viktigaste är att människor har möjlighet att välja. I november förra året höll Martin Schlegel, vice centralbankschef i den schweiziska centralbanken, ett tal där han nämnde de tre främsta fördelarna med kontanter.

De tre främsta fördelarna med kontanter

  1. Kontanter förenklar hanteringen av pengar. Det är lättare att styra sina utgifter när man använder sig av kontanter och mynt. Med sedlar och mynt är det bara att öppna plånboken och du kan direkt avgöra om du har råd att köpa något eller ej. Det finns en anledning till att föräldrar ibland ger sina barn fickpengar i form av fjädrar eller något annat konkret. Betalterminaler visar bara hur mycket pengar som kommer dras från ditt plastkort i framtiden.
  2. För det andra är pengar enkla att använda. Med kontanter kan alla delta i det ekonomiska och sociala livet. Man behöver varken konto eller mobiltelefon för att betala med mynt och sedlar. Du behöver heller inte kunna något om digital teknik.
  3. För det tredje behöver du aldrig dela med dig av personliga uppgifter som namn och kortnummer när du betalar med kontanter. Vid elektroniska betalningar lagras personens betalningshistorik.

Schlegel framhöll att den schweiziska centralbanken måste upprätthålla infrastrukturen för schweiziska kontanter för att människor ska kunna ta del av de här fördelarna. Detta innefattar även de som hanterar kontanter (t.ex. de som har hand om uttagsautomater) och affärsbankerna. Man måste också se till att butiker även fortsättningsvis tar emot sedlar och mynt.

Det är dock ingen självklarhet att den schweiziska folkomröstningen automatiskt kommer leda till en ny lag. Som en läsare påpekade finns det mängder med exempel som visar att den schweiziska regeringen, parlamentet, domstolarna och offentliga institutioner fördröjer eller låter bli att utforma lagförslag de anser vara ofördelaktiga.

Guldpris (XAU-SEK)
24957,10 SEK/oz
  
+ 46,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Läs också