Skapa bevakningar

Silvermarknaden har ett rekordstort underskott. Kommer priserna stiga?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 24.05.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25951,80 SEK/oz
  
+ 306,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,72 SEK/oz
  
+ 9,45 SEK

Den globala efterfrågan på silver ökade med 18 procent år 2022 till 1,24 miljarder uns. Produktionen har legat långt under efterfrågan och detta har skapat en av de största underskotten någonsin på marknaden, något som kommer hålla i sig under många år framöver, enligt Silver Institute.

Förra året hade silvermarknaden ett underskott på 237,7 miljoner uns, enligt institutets World Silver Survey data. ”Detta kan vara det största underskottet i historien”, skriver institutet. Redan i december förutspåddes ett underskott på 194 miljoner uns under 2022.

Det totala utbudet (gruvproduktion och återvinning) uppgick till 1,005 miljarder uns. Efterfrågan uppgick däremot till hela 1,242 miljarder uns.

Efterfrågan på silver har ökat inom alla viktiga branscher:

  • Industrin
  • Investeringsmynt och guldtackor
  • Smycken

Efterfrågan från industrin ökade med 5 procent till 556,5 miljoner uns. Efterfrågan för investeringar – på andra plats när det gäller volym – ökade med 22 procent till 332,9 miljoner uns. Inom smyckesindustrin ökade efterfrågan med 29 procent till 234,1 miljoner uns, och vad gäller bestick ökade efterfrågan med 80 procent.

Underskottet äter upp föregående decenniums överskott

De uppgav att underskottet år 2022 och 2021 på 51,1 miljoner uns har suddat ut överskottet från föregående decennium. I år förväntas underskottet uppgå till 142,1 miljoner uns – en enorm siffra när man tittar på tidigare uppgifter. Detta skulle bli det näst största underskottet på över 20 år (det största var förra året).

Vi går in i ett nytt paradigm på marknaden – ett där det ständigt råder underskott på marknaden”, säger Philip Newman, en av grundarna av Metals Focus och den som har utarbetat rapporten för institutet. Han tillade att det inte är säkert att underskottet leder till någon snabb prisökning – silverlagren minskar men det otillräckliga utbudet kan fortfarande täckas av privatpersoner och investerare som innehar stora mängder silver.

Enligt institutet kommer det genomsnittliga silverpriset i år ligga på 21,3 dollar per uns. Förra året var det genomsnittliga silverpriset 21,73 dollar per uns.

Institutet säger också att silverlagren mot slutet av året kommer ha minskat med 430,9 miljoner uns jämfört med den högsta noteringen år 2020. Detta motsvarar över hälften av gruvproduktionen under året. Dessutom finns över hälften av allt silver i valv i London.

Näst efter olja är silver det mest använda råmaterialet i ett flertal olika branscher. Exempel på sådana branscher är enligt institutet  elektronik, solpaneler, sjukvård, fotografering och chiptillverkning.

Silver är svårt att utvinna, samtidigt ökar efterfrågan

En fjärdedel av alla silvertillgångar kommer från gruvor, där silver är den främsta inkomstkällan. Silver är en biprodukt som man får av att bryta andra metaller (bland annat koppar, nickel, bly och zink). Eftersom det finns så få gruvor för enbart silver blir det inte särskilt lätt att öka silverproduktionen på något mer drastiskt vis.

Samtidigt sker det en snabb ökning av efterfrågan. Silver är en viktig del inom elektronik- och chipindustrin på grund av den elektriska ledningsförmågan. Självkörande bilar, 5G-teknik och bioteknik är bara några exempel. Vidare har silvret antibakteriella egenskaper som gör den lämplig att använda inom sjukvård och i vattenreningssystem. Att få fram rent dricksvatten kommer bli ett allt större problem för många länder i framtiden.

Efterfrågan på silver kommer inte som någon överraskning

I en miljö med skenande inflation är det knappast förvånande att efterfrågan ökar så snabbt på silver i investeringssyfte. Detta brukar inte synas särskilt mycket på de globala marknadspriserna eftersom silverpriset huvudsakligen styrs av den virtuella derivatmarknaden, och här kan situationen skilja sig markant från den fysiska marknaden. Ytterligare information om detta finns här. Eftersom efterfrågan på fysiskt silver är så hög är premier för ädelmetaller (skillnaden mellan det fysiska silvrets köp- och säljpris) också mycket höga. Särskilt allvarligt blev det i USA förra året.

Priset förvånar

Silver handlas för närvarande till 25 dollar per uns. Överraskande nog förutspår institutet ett genomsnittligt silverpris på enbart 21,3 dollar i år. Motiveringen är de stora silvermängderna som ägs av privatpersoner och investerare. Frågan som då inställer sig är: kan de tänka sig att sälja sitt silver till ett så lågt pris när det råder ett så stort underskott? Givetvis ökar antalet personer som gärna vill sälja sitt silver om priset ökar, men räcker det?

Den fysiska silvermarknaden kommer allt längre bort från den virtuella

Den virtuella silvermarknaden kommer allt längre ifrån den fysiska marknaden. Med tanke på det stora underskottet på den fysiska marknaden kommer det snart bli ett starkt tryck uppåt för silver. Säg att världsmarknadspriset på silver fortsätter att stagnera och den virtuella marknaden pressar ner priset. I så fall kommer den fysiska marknaden att få ett så stort underskott att premierna kommer stiga ännu mer, och de fysiska och virtuella marknaderna kommer då att hamna ännu längre ifrån varandra. Ingen kommer längre vilja sälja fysiskt silver på den virtuella marknaden till det fastställda priset.

 

 

Guldpris (XAU-SEK)
25951,80 SEK/oz
  
+ 306,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,72 SEK/oz
  
+ 9,45 SEK

Läs också