Skapa bevakningar

Svenska kronor, CBDC och riktiga pengar

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 25.10.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25943,00 SEK/oz
  
+ 449,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,34 SEK/oz
  
+ 10,50 SEK

Intresset för digital centralbanksvaluta (CBDC) har ökat över hela världen och så även i Sverige. Satsningen på CBDC och e-kronan har fått finansanalytiker att titta närmare på det, och vissa större grundläggande frågor och farhågor har väckts.

  • Håller det starka engagemanget och genomförandet av CBDC:er radikalt på att förändra uppfattningen om ”pengar”?
  • Innebär detta till och med en större förändring än när den svenska kronan frikopplades från guldet? Vi gör en djupdykning i det.

Vad är pengar?

Frågan är enkel, men svaret är inte lika lätt. Självfallet skulle vi kunna svara att pengar är ett hjälpmedel för att byta till sig olika varor och tjänster för ett visst värde – men vad innebär pengar i grunden?

Enligt ekonomer måste ”pengar” uppfylla tre villkor för att kunna betraktas som pengar.

  • De måste gå att betala med
  • Priser måste anges i dess enheter.
  • De ska lagra värde över tid.

Pengar är ett fortlöpande bytesmedel i form av mynt och sedlar; mynt och sedlar tillsammans.

 

Villkor Kronor på kontot Kontanter Guld Bitcoin
Fungerar som betalningsmedel? Ja Ibland Nej Sällsynt
Priset anges i dess enheter? Ja Ja Nej Sällsynt
Lagrar värde över tid? Nej Nej Ja Oklart
Är det pengar? Nej Nej Nej Nej

(Tabell 1. Kampen om pengar från Affärsvärlden)

Enligt de här reglerna – är svenska kronor pengar?

  1. Som betalningsmedel – Ja, det fungerar…i viss utsträckning. Det är enkelt att dra kortet på restauranger och i livsmedelsbutiker. Det finns också många fördelar med digitala betalningar, men vad händer om strömmen går eller om systemen drabbas av störningar? Jo, då upphör de svenska kronorna i digital form på bankkontot att vara pengar eftersom man inte kan betala med dem. Rena kontanter påverkas däremot inte av problem med el och infrastruktur.
  2. Som en måttenhet – Priserna anges i svenska kronor.
  3. Som ett lagringsvärde – Fiatpengar lagrar definitivt inte värde över tid, särskilt inte när inflationen är så extremt hög som nu. Den genomsnittliga inflationen inom EU ligger på 10%, och den svenska inflationen i oktober är 10,5%, enligt TradingEconomics.
    Med Riksbankens inflationsmål på 2% kommer kronans köpkraft att vara halverad om 35 år. Med en inflation på 10% kommer köpkraften bli halverad redan om sju år.

Intressant perspektiv: Men visst har priser på fastigheter i Sverige ökat kraftigt över tid? Det beror på… Mätt i guld har bostadspriserna sjunkit i över hundra år, enligt Affärsvärlden.

På vilket sätt förändras det finansiella systemet och hur påverkas ”vanliga människor” av detta?

Det finansiella systemet genomgår förändringar på grund av ökad inflation, geopolitisk osäkerhet och skyhöga skuldbördor.

Ju mer ”pengar” digitaliseras, desto mer berörs vanliga människor eftersom kontrollen tas ifrån dem. Digitala pengar i bankerna kan frysas och åtkomsten till dina pengar kan tas bort med några klick. Detta såg vi bevis på i februari 2022 när de kanadensiska lastbilschaufförerna fick sina pengar och bankkonton frysta. Även medel som samlats in från insamlingskampanjer på GoFundMe och GiveSendGo blev frysta.

Det här är en komplex fråga om rätt och fel, och även etiskt och filosofiskt, som behöver diskuteras och debatteras i betydligt högre grad än vad som görs nu.

För att återgå till artikelns tema – pengar. I det här fallet visade det sig att deras pengar inte var pengar enligt de tre villkoren vi tidigare räknade upp.

Sveriges Riksbank behöll 311 500 kronor av stockholmarens pengar.

Stockholmaren Gunnar Ljungh lämnade in 311 500 kronor i ”ogiltiga” sedlar till Riksbanken, men banken behöll dem eftersom man inte kunde utesluta att pengarna hade kommit från kriminell verksamhet. Observera också att själva begreppet ”giltighet” av pengar står i motsättning till pengarnas grundläggande karaktär (värdebevarande).

SVT uppger att Riksbanken inte tycker att Gunnar har skickat in tillräckligt underlag för att visa var sedlarna kommer ifrån och hur han fick tag på pengarna.

Med tanke på det höga beloppet och den bristande dokumentationen om sedlarnas ursprung anser banken att det finns (sannolika skäl (sannolika really??)) anledning att anta att sedlarna härrör från brott eller kriminell verksamhet. Riksbanken har därför beslutat att behålla pengarna.

Skärpta regler och förordningar kanske leder till en dystopisk framtid?

Det finansiella systemet genomgår en förändring eftersom det finns mer digitala pengar nu än någonsin tidigare. Det är ganska uppenbart vart vi är på väg – till ett helt och hållet digitaliserat finansiellt system.

Med ytterligare digitalisering övergår kontrollen över ens pengar helt till en tredje part – en bank, en centralbank eller någon annan form av finansinstitut. Och detta innebär i sin tur en grogrund för ännu fler byråkratiska regler, restriktioner och en dystopisk framtid.

Ingen vet vad digitaliseringen för med sig och hur framtiden ser ut för CBDC och ”pengar” överlag. En sak är dock säker: alla bör ha ett öppet sinne och se båda sidorna av myntet – potentiellt gott och ont.

Guld och silver

Guld och silver är utmärkta investeringar för att öka spridningen i din portfölj. Mot bakgrund av den betydande digitaliseringen av pengar är det skönt att veta att man fortfarande kan inneha värde rent fysiskt i vissa tillgångar och hålla dem borta från finansinstituten så att man själv behåller den fullständiga kontrollen över dem.

Guld har alltid varit en säker tillflykt i osäkra tider, och idag kan man säga att tiderna är mer osäkra än någonsin förr.

1 oz PAMP guldtacka med Fortunas motiv finns tillgänglig för salu I lager

1 oz Guldtacka PAMP Fortuna

Vi Säljer 1+ 27694,46 SEK 24564.69 24564,69 24564.69 24564,69 24564.69 24564,69 27694.46 27694,46 27642.55 27642,55 27590.64 27590,64
Vi Säljer 27590,64 SEK 24564.69 24564,69 24564.69 24564,69 24564.69 24564,69 27694.46 27694,46 27642.55 27642,55 27590.64 27590,64
Vi Köper 24564,69SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
SLUT I LAGER
5g gold bar Tiger 5g Slut i lager

5 grams guldtacka PAMP Lunar 2022 Tigerns År

3990.47 3990,47 3990.47 3990,47 3990.47 3990,47 5653.52 5653,52 5570.07 5570,07 5361.45 5361,45
Vi Köper 3990,47SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

 

Guldpris (XAU-SEK)
25943,00 SEK/oz
  
+ 449,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,34 SEK/oz
  
+ 10,50 SEK

Läs också