Skapa bevakningar

Teknisk analys för guld Januari 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 02.01.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24957,20 SEK/oz
  
+ 46,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Under de senaste åren har guldet visat på en relativt stark uppåttrend som tog sin början i augusti 2018. Sedan dess har vi sett en ökning på guldpriset som nått högre toppar och genomgått smärre korrigeringar för att fortsätta sin klättring uppåt.

I augusti 2020 nådde guldpriset sin topp vid 2070 amerikanska dollar per uns. Efter det bytte guldpriset riktning till en nedåttrend och från augusti 2020 fram till början av mars 2021 sjönk det i värde. Därefter har det rört sig i sidled och legat mellan 1685-1920 amerikanska dollar per uns.

I den här artikeln om teknisk analys ska vi titta närmare på indikatorer och potentiella brytpunkter för en ny uppåtgående trend och eventuella brytpunkter för en nedåtgående..

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer visar nedåtgående trend. Den kraftigare röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*Gröna linjer visar uppåtgående trend. Den kraftigare gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*Blå linjer visar kortsiktiga stöd- och motståndsnivåer.


(Bild 1. XAUUSD Trendlinjer / Stöd & motstånd)

 • Långsiktiga nedåtgående linjer och långsiktiga uppåtgående linjer rör sig i en sådan riktning att de bildar en flaggformation i en positiv trend. (den är ännu inte fastställd).
 • Just nu ser vi att guldet vill röra sig uppåt. För att göra det måste det bryta igenom motståndsnivån vid 1832.
 • Det måste dessutom, för att röra sig ännu högre, bryta igenom de långsiktiga och kortsiktiga nedåtgående trendlinjerna.
 • För att guldet ska kunna bryta igenom alla ovanstående motstånd behövs det någon fundamental katalysator – till exempel plötslig hyperinflation.
 • Kortsiktiga uppåtgående trendlinjer har lagt sig som ett snyggt stöd för guldprisets stigande rörelser, vilket innebär att det skulle vara svårt att bryta igenom dem så att priset faller.

Fibonacci  retracements


(Bild 2. Fibonacci  retracements)

 • Viktigaste Fibonacci retracements är 38,2 % och 61,8 %.
 • På bild 2 ser vi att Fibonacci retracement på 38,2 % i stort sett helt överensstämmer med den tidigare inlagda motståndsnivån. Detta är en bra indikation på ett stabilt motstånd när denna bryts vilket kan leda till en potentiellt stark uppåtgående rörelse.
 • Den tidigare markerade stödnivån överensstämmer med Fibonacci s retracementlinje på 23,6 %, vilket tyder på att stödet är mindre starkt än vad motståndet är.

Glidande medelvärden

 • I bild 1. och bild 2. ser vi en asymmetrisk röd linje – detta är ett glidande medelvärde för 250 dagar.
 • Det 250-dagars glidande medelvärdet anses också vara ett årligt glidande medelvärde.
 • Varför 250 dagar och inte 364 dagar? Jo, för att marknaderna är stängda på helgerna.
 • 250-dagars glidande medelvärde tyder på en potentiell uppåtgående trend eftersom priset har brutit igenom linjen för 250-dagars glidande medelvärde. Detta är vanligtvis en tydlig indikator på prisrörelser.

RSI divergens

 • RSI är just nu varken överköpt eller översåld.
 • Det rådande läget antyder på att priset kan stiga eftersom RSI ligger över mittenlinjen på 50.
 • Eftersom RSI indikerar att priset rör sig uppåt och 38,2 % Fibonacci retracement möter stödlinjen kan vi anta att priset kan ligga runt 1832-1835 US-dollar per uns.
 • Vi bör hålla ett öga på RSI och den förestående motståndsnivån. Om en stark avvikelse i RSI bildas nära Fibonacci 38,2 %-linjen är risken stor att priset sjunker.

Fundamental analys

*New York (CNN Business) – Priserna är fortfarande höga i USA och inflationen visar inga tecken på att avta inom den närmsta framtiden.

Bureau of Economic Analysis uppgav på torsdagen att ett avgörande mått på den amerikanska inflationen steg med 5,7 procent under det år som slutade i november. Konsumentprisindex steg i snabbast takt sedan juli 1982.

Ekonomer använder sig varje månad av en rad olika inflationsmätare, men Federal Reserve (USA:s centralbank) föredrar att mäta PCE-inflationen som ligger till grund för centralbankens policybeslut.

* Under de senaste fem åren har uppgångarna för den amerikanska realräntan i regel följt nedgångarna för guldpriset. En enkel linjär regression av förhållandet mellan den veckovisa prisförändringen i guldpriset och den veckovisa förändringen i räntepunkter för den amerikanska 10-åriga realräntan visar en korrelation på -0,36. Som en tumregel gäller att stigande realräntor är negativt för guldpriset – DailyFX-källa från Bloomberg

Läs också

 1. Vilken inverkan har inflationen på guldpriset?
 2. Tyskar som oroar sig för inflation köper mer guld
 3. Tendenser för efterfrågan på guld Q3 2021

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
24957,20 SEK/oz
  
+ 46,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Läs också