Skapa bevakningar

Teknisk analys för silver januari 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 02.01.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Jämfört med guldpriset rör sig silverpriset mycket snabbare. Guldpriset steg mellan augusti 2018 och augusti 2020, med smärre korrigeringar. Silverpriset däremot rör sig på ett annat sätt. En stor del av tiden är silverpriset relativt stabilt och rör sig sidledes.

I mars 2020 började silverpriset stiga – priset var då 11,8 amerikanska dollar. I augusti 2020 hade silverpriset nått nästan 30 dollar – det är en prisökning på ca 150 % under fem månader. Silverpriset har därefter svängt mellan 21,5 och 30 amerikanska dollar.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer visar nedåtgående trend. Den kraftigare röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*Gröna linjer visar uppåtgående trend. Den kraftigare gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*Blå linjer visar kortsiktiga stöd- och motståndsnivåer.


(Bild 1. XAGUSD Trendlinjer / Stöd & motstånd)

 • Långsiktiga nedåtgående linjer och långsiktiga uppåtgående linjer rör sig i en sådan riktning att de bildar en triangelformation. (den är ännu inte fastställd).
 • Silverpriset försöker att häva sig uppåt från den nedre motståndsnivån. Det har ännu inte skett något utbrott. Det kan också handla om ett falskt utbrott.
 • Om silvret bryter igenom den nedre motståndsnivån kan vi räkna med att priset kommer pressas ner till omkring 25 amerikanska dollar.

Fibonacci retracements


(Bild 2. XAGUSD Fibonacci retracements)

 • Viktigaste Fibonacci retracements är 38,2 % och 61,8 %.
 • Den nedre motståndsnivån och 61,8 % Fibonacci retracement är nästan identiska, vilket tyder på att motståndsområdet är stabilt.
 • Silverpriset försöker bryta igenom från det här området, och när detta lyckas kan vi räkna med att priset stiger till det tidigare nämnda området kring 25 amerikanska dollar.

Glidande medelvärden

 • I bild 1. och bild 2. ser vi en asymmetrisk röd linje – detta är ett glidande medelvärde för 250 dagar.
 • Det 250-dagars glidande medelvärdet anses också vara ett årligt glidande medelvärde.
 • Varför 250 dagar och inte 364 dagar? Jo, för att marknaderna är stängda på helgerna.
 • Det glidande medelvärdet för 250 dagar fungerar som stöd- eller motståndsnivå – det hela hänger på om priset på tillgången handlas under eller över linjen för 250-dagars glidande medelvärde.
 • I bild 2 ser vi att det glidande medelvärdet för 250 dagar tidigare fungerat bra som ett stöd-/motståndsområde.
 • När silverpriset drivs uppåt är det viktigt att hålla ett öga på linjen för 250-dagars glidande medelvärde. Med hjälp av denna kan investerare lättare hålla uppsikt över potentiella korrigeringar eller en ännu högre prisstegring, möjligtvis åter igen kring 30 amerikanska dollar.

RSI divergens

 • RSI är just nu varken överköpt eller översåld.
 • Det rådande läget antyder på att priset kan stiga eftersom RSI ligger över mittenlinjen på 50.
 • Med tanke på att RSI ger en antydan om att priset rör sig uppåt och att silverpriset försöker bryta igenom ett avgörande motståndsområde kan vi räkna med att priset förr eller senare kommer att nå upp till 25-dollarsnivån.
 • Vi bör hålla ett öga på RSI och linjen för 250-dagars glidande medelvärde. Om en stark avvikelse i RSI bildas nära 250-linjen och den övre motståndslinjen är chansen stor att priset korrigerar sig självt.

Fundamental analys

Enligt Silver Institute ökade utbudet av fysiskt silver under 2021 med 8 % till 1 056 miljoner uns jämfört med under det svaga 2020, men det var ändå lägre än under 2014-2016. Samtidigt har efterfrågan i år ökat med 15 % till 1 033 miljoner uns, vilket innebär ett marginellt överskott på endast 23 miljoner uns. Frågan är hur efterfrågan kommer att se ut under de närmsta åren i samband med ökade investeringar i energi och el från icke-fossila bränslen. När det gäller silver kan en ökad efterfrågan på elbilar och uppgradering av mobilnäten till 5G adderas till efterfrågan på solceller. Att göra prognoser kring utbud och efterfrågan är alltid svårt när det gäller silver på grund av omfattande och oförutsedda förändringar i användandet (du minns väl hur det var med fotografiet?). Ändå känns det rimligt att anta att silver kommer ingå i den utvalda grupp som gynnas av global miljöpolitik. Läs mer på @SeekingAlpha

Läs också

 1. Vilken inverkan har inflationen på guldpriset?
 2. Tyskar som oroar sig för inflation köper mer guld
 3. Tendenser för efterfrågan på guld Q3 2021

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

 

 

Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Läs också