Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för guld - Februari 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 01.02.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Fundamental analys

Den globala ekonomin är fortfarande väldigt osäker med tanke på pandemin och de ökade spänningarna mellan öst och väst. Prisrörelser för ädelmetaller kan vara en bra indikator för att analysera den rådande situationen i världen.

Stängda guldgruvor öppnas åter i Kalifornien

Lämningarna av Grass Valleys Idaho-Maryland-gruva, en kvarleva från stadens guldgruvdrift, är på väg att åter tas i drift. Gruvbolaget Rise Gold köpte gruvan 2017. Företaget har anledning att tro att en återöppning av gruvan kan vara ekonomiskt gångbart.

Gruvan stängdes 1956 på grund av ekonomisk politik, inte för att det inte längre fanns guld kvar att bryta. Genom Bretton Woods-avtalet från 1944 inrättades ett nytt ekonomiskt system för att stabilisera växelkurserna. Som ett led i detta fastställdes guldpriset till 35 USD per uns – vilket vid tidpunkten gjorde att guldbrytningen i USA blev olönsam.

Rise Gold mining tror att det nu åter igen kan bli lönsamt med gruvdrift i USA.

I Finland

Guldgruvorna i vårt grannland Finland är på väg att tas i drift efter att ha stått vilande i åratal. Pampalo-gruvan i Ilomantsi har pausats flera gånger under årens lopp. Senaste gången Pampalo-gruvan stängdes var 2018, men nu har den öppnat på nytt.

I Finland finns det för närvarande 4 guldgruvor i drift:

 • Pampola Ilomantsi
 • Laivakangas i Raahe
 • Jokisivu-gruvan i Huittinen
 • Suurikuusikko i Kittilä

Att guldgruvorna åter tas i drift är en stark indikator på en möjlig långsiktigt uppåtgående trend för guldpriset. Vissa investerare anser att guldpriset kan nå upp till 6000 USD per uns.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer


(Bild 1. – Trendlinjer / Stöd & motstånd)

 • Guldpriset rör sig snyggt uppåt och neråt inne i den symmetriska triangeln. Genom att priset håller sig kvar inom triangeln kan vi lättare fastställa genombrottspunkter.
 • För närvarande handlas priset nära 1790 USD. Priset handlas där den uppåtgående trendlinjen och en stödlinje möts. Detta indikerar ett viktigt stödområde.
 • Vi kan komma att se ett brantare prisfall och en svagare uppåtgång om priset bryter under det starka stödområdet.
 • För att den uppåtgående trenden ska greppa taget om marknaden måste guldpriset bryta ut från området vid 1832 USD där den nedåtgående trendlinjen och motståndsområdet möts.

Glidande medelvärden


(Bild 2 – Glidande medelvärden & RSI)

 • I bild 2 ser vi en osymmetrisk röd linje – ett 250-dagars glidande medelvärde.
 • Det 250 dagars glidande medelvärdet ses också som ett årligt glidande medelvärde.
 • Varför 250 dagar och inte 364 dagar? Jo, för att börserna håller stängt på helgerna.
 • Det 250 dagars glidande medelvärdet visar på en potentiell uppåtgående trend eftersom priset har brutit över 250 dagars glidande medelvärde. Detta brukar vara en stark indikator på prisrörelser.
 • Priset handlas nära 250-linjen som utgör ett viktigt stödområde.
 • Om priset bryter igenom och dagens candlestick når under 250-linjen måste vi vara beredda på en eventuell nedåtgående marknad.

RSI

 • RSI är för närvarande varken överköpt eller översåld.
 • Det finns en divergens mellan RSI-indikatorn och prisgrafen, vilket tyder på priset kan vara påväg uppåt.
 • Eftersom divergensen finns i ett neutralt område måste vi tänka på att detta inte är en lika stark indikation som när divergensen finns i det översålda/överköpta området.
 • Med tanke på trendlinjer, stödlinjer och glidande medelvärden kan vi konstatera att guldpriset för närvarande handlas i ett mycket starkt stödområde vilket antyder att priset eventuellt kan komma att stiga.
 • Om guldpriset tar sig under det här området kan det komma att sjunka på medellång sikt.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Läs också