Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för guld – juni 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 02.06.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24246,90 SEK/oz
  
- 256,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,03 SEK/oz
  
- 2,34 SEK

Fundamental analys

Guldpriset stiger till 1850 dollar när den amerikanska dollarn försvagas

Den 13 maj nådde det amerikanska dollarindexet sitt högsta på 20 år. Efter detta har det sjunkit med över 2%. Guldpriset däremot har stigit med uppemot 4% efter att ha stigit från en stödnivå vid under 1 800 dollar per uns.

Guldmarknaden har även tagit sig över en annan viktig psykologisk tröskel, med priser som pressats tillbaka över 1 850 dollar per uns. Enligt experterna har ädelmetallen fått en ny positiv drivkraft samtidigt som den amerikanska dollarn fortfarande står inför ett säljtryck.

Fortsatt nedgång på aktiemarknaden och oro för lågkonjunktur

Vissa analytiker anser att den amerikanska dollarn och guldet kan öka jämsides, särskilt då aktiemarknaden är fortsatt volatil.

Många analytiker ser en fortsatt svaghet framöver då företagsvinster drabbas av motvind på grund av inflation och ökad oro för lågkonjunktur.

”Situationen på aktiemarknaden kan fortsätta att bli värre”, säger Phillip Streible, chefsmarknadsstrateg på Blue Line Futures. ”Det finns det som tyder på att den ekonomiska situationen i USA börjar försämras. Detta kommer öka efterfrågan på guld och dollar som en säker investering.”

Varför ser vi inte guldet rusa mot nya högsta nivåer nu när inflationen är hög?

Guldpriserna rör sig inte uppåt även om inflationen ökar i världen. Traditionellt sett anses guld vara det bästa skyddet mot inflation. Guldpriserna ser dock ut att röra sig inom ett ganska snävt intervall för tillfället, trots att inflationen är märkbar globalt.

I USA är inflationen på närmare 8,5 procent, nära nog den högsta nivån på 40 år. I Sverige är inflationen nästan på 6,5 procent.

Guldpriset hålls i schack på grund av räntorna. I USA har räntorna börjat stiga och det är högst troligt att FED höjer räntorna ännu mer med 0,25-0,75 baspunkter under sina förestående möten. I en sådan situation med stigande räntor är guld inte det som man främst väljer att investera i.

Centralbankerna fortsätter att värdera guldets betydelse

Trots ett antal betydande försäljningar var den globala efterfrågan på guld från centralbankerna fortsatt stark då nettobeståndet ökade med 83,8 ton under det första kvartalet 2022.

 • Egypten var det land som köpte mest guld under första kvartalet och ökade i februari sina guldreserver med 44 ton.
 • Turkiet var en annan stor guldköpare under förra kvartalet och ökade sina lager med 37 ton guld. Turkiet förfogar över 430 ton guld, vilket motsvarar 28 procent av landets reservtillgångar.
 • Indien ökade under första kvartalet sitt innehav med ytterligare sex ton guld. Sedan den indiska centralbanken återupptog sina köp mot slutet av 2017 har man köpt över 200 ton guld.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer

 

(Bild 1. Trendlinjer & Stöd/Motstånd)
Du kan se fler interaktiva grafer så som de visas på vårt tradingkonto.

 • I förra månadens tekniska och fundamentala analys av guld förutspådde vi: ”250 dagar glidande medelvärde anses utgöra ett viktigt stöd-/motståndsområde. I det aktuella fallet är det ett väldigt starkt stödområde. Om guldpriset bryter igenom stödområdet för 250MA kan vi räkna med att priset tangerar området runt 1760 USD.
 • Vi förutspådde att om priset bryter igenom 250 dagars glidande medelvärde, som anses vara ett starkt stöd/motstånd, kan priset falla så lågt som till 1760 innan det korrigeras. Guldpriset tangerade kort ett stödområde på 1790 USD varifrån det steg spikrakt uppåt.
 • Guldpriset måste bryta igenom motståndsområdet vid 1850-1863 USD och stänga ovanför för att kunna röra sig vidare mot nästa motståndsområde kring 1920 USD.
 • Mellan området 1763-1793 USD finns ett fast stödområde.
 • Den årliga trendlinjen bekräftar också den tidigare punkten.

Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI


(Bild 2. – Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI)

(Bild 3. RSI)

 • I förra månadens analys såg vi ett mönster som påminde om en fjäril. En månad senare ser vi att mönstret faktiskt inte var fullt utvecklat och att det nu visar sig vara ett fladdermusmönster.
 • Den här sortens fladdermusmönster signalerar en uppåtgående rörelse.
 • I bild 2 framkommer av grafen att priset bröt linjen för 250 dagars glidande medelvärde vilket antyder en starkt nedåtgående rörelse.
 • I bild 2 ser vi också att priset snabbt tog sig över 250MA-linjen igen, vilket tyder på en uppåtgående rörelse.
 • Risken är stor att denna mycket korta indikation på nedgång var en ”falsk indikation” eller, i tradingtermer, ett ”falskt utbrott”.
 • I bild 3 ser vi, när vi jämför RSI med prisdiagrammet, att prisdiagrammets tunnel är betydligt brantare än RSI-indikatorn. Detta kan signalera en vändning uppåt.

Sammanfattningsvis finns det varken några säkra prisindikationer eller några fundamentala indikationer på extremt starka prisrörelser. Om inflationen påverkar den övergripande ekonomin mer djupgående och om aktiemarknaden faller ännu mer kan vi komma att se en kraftig ökning av guldpriset.


Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
24246,90 SEK/oz
  
- 256,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,03 SEK/oz
  
- 2,34 SEK

Läs också