Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för guld – maj 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 05.05.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24967,90 SEK/oz
  
+ 56,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,43 SEK/oz
  
+ 12,37 SEK

Fundamental analys

Australien höjde räntorna för första gången på tio år

Australiens centralbank har höjt räntan för första gången på över tio år. På tisdagen höjde Australiens centralbank (RBA) styrräntan från 0,1 procent till 0,35 procent.

Miljontals australiensare kommer potentiellt ställas inför högre återbetalningar på sina bostadslån. Exempelvis kan den genomsnittliga innehavaren av ett bostadslån på 500 000 AUD (cirka 3,5 miljoner SEK)  bli tvungna att återbetala 65 australiensiska dollar extra i månaden om banken tillämpar den högre räntan fullt ut, skriver Aljazeera.

Investerare inväntar FED-mötet

Guldpriset sjönk på tisdagen (3 maj) till sitt lägsta sedan mitten av februari eftersom risken är överhängande att även den amerikanska centralbanken höjer räntan.

USA:s Federal Open Market Committee sammanträder senare under dagen (3 maj) för att diskutera räntorna och man räknar med en höjning av lånekostnaderna med en halv procentenhet när de offentliggör sitt beslut under onsdagen (4 maj).


(
Reuters – Feds räntehöjningar nära förestående)

Kontrakt knutna till Feds styrränta visar nu omfattande spekulationer om att räntorna kommer att uppgå till 3–3,25 % i slutet av året, vilket innebär att lånekostnaderna kommer ligga långt över det område som enligt de amerikanska centralbankerna riskerar att bromsa tillväxten, skriver Reuters.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer

 


(Bild 1. Trendlinjer & Stöd/Motstånd)

Du kan se fler interaktiva grafer så som de visas på vårt tradingkonto.


(Bild 1. inzoomad)
Du kan se fler interaktiva grafer så som de visas på vårt tradingkonto.

 • I förra månadens Tekniska och fundamentala analys för guld förutspådde vi: ”Sannolikheten är hög att priset rör sig sidledes mellan 1910 USD och området kring 1960. När priset bryter igenom endera av dessa nivåer är det troligt att det antingen rusar upp till sitt nästan högsta värde någonsin eller korrigeras till nivåer runt 1850 USD/uns.”
 • Priset nådde högre än vi förutspådde och tangerade den 18 april 2000 USD.
 • Precis som vi spekulerade i föregående månads analys har guldpriset sjunkit och handlas just nu i närheten av nivån 1850 USD.
 • 250 dagar glidande medelvärde anses utgöra ett viktigt stöd-/motståndsområde. I det aktuella fallet är det ett väldigt starkt stödområde. Om guldpriset bryter igenom stödområdet för 250MA kan vi räkna med att priset tangerar runt 1760 USD.
 • Om guldpriset däremot inte bryter igenom stödområdet för 250 dagars glidande medelvärde kan vi förvänta oss en kortsiktig uppåtgående rörelse till nivån kring 1915 USD. Därifrån måste vi betrakta situationen på nytt för att kunna spekulera i ytterligare prisrörelser.
  Om det går uppåt, då kan det tangera om inte bryta igenom området kring 2075 USD.
  -Om det går neråt kan till och med området kring 1730-1760 bli möjligt.

Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI


(Bild 2. – Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI)

 • På den dagliga grafen kan vi se ett Gartley-mönster som liknar en fjäril. Den här versionen av Gartley-mönstret tyder på en starkt uppåtgående rörelse.
 • Mönstret bildas nära ett starkt stödområde, bekräftat av ett annat starkt stöd – 250 dagars glidande medelvärde.
 • Det finns en betydande avvikelse mellan prisgrafen och RSI-grafen. Denna avvikelse är också en stark indikation på en uppåtgående rörelse.
 • Det finns tre starka tecken på uppåtgående rörelser – stödet från 250 dagars glidande medelvärde (grönt område i bild 2) och Gartley-mönstret är två nära förestående starka stöd.
 • Potentiella uppåtgående rörelser för guldpriset är:
  *Området kring 1915-1965 USD
  *Området kring 2050-2075 USD
  *Prisutbrott och nya högsta nivåer.

Sammanfattningsvis antyder alla fundamentala tecken på en nedåtgående rörelse för guldpriset på grund av FED:s räntehöjningar för att dämpa inflationstrycket. Å andra sidan visar de flesta tekniska indikatorer på en stark potentiell uppåtgående rörelse.


Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
24967,90 SEK/oz
  
+ 56,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,43 SEK/oz
  
+ 12,37 SEK

Läs också