Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för silver – April 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 18.04.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25954,60 SEK/oz
  
- 201,50 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,13 SEK/oz
  
- 10,89 SEK

Fundamental analys

Bank of America ser positivt på silver under 2022

Efterfrågan på solceller och silvrets allt större betydelse inom bilbranschen är två avgörande faktorer för priset på silver under de kommande tre åren, enligt Bank of America.

 • Solenergisektorn – Efterfrågan är inte längre lika svag, och ju fler solceller som installeras, desto mer silver behövs för behövs för solpanelerna, uppger analytikerna i sin rapport.
 • Elbilar är enligt Bank of America en viktig orsak till den ökande efterfrågan på silver inom industrisektorn. De menar att varje elbil förbrukar ungefär 38 gram silver, vilket är en ökning med 72 procent jämfört med traditionella förbränningsmotorer.

Bankens analytiker anser att silveranvändningen år 2025 kan ha stigit till 3 500 ton, från cirka 2 000 ton under det senaste decenniet.

Banken tror att silverpriset kommer att hamna runt 32,50 US-dollar per uns eftersom utbudet på marknaden minskar och efterfrågan från industrin ökar.

Briton Hill, ordförande för Weber Global Management, tror på tvåsiffriga inflationssiffror

Hill sa att guld skulle kunna handlas mellan 2 500 och 3 000 dollar och att silver skulle kunna stiga till 50 dollar per uns under de kommande två åren.

Hill förklarade varför han är så optimistisk när det gäller råvarusektorn. ”Råvaruaktier som gruv- och energibolag klarar sig alltid bra eftersom människor hela tiden använder deras produkter.” Hill påpekade att råvarupriserna skjuter i höjden och brukar gå väldigt bra under inflationscykler.

Han hade också några intressanta tankar om inflation. Hill förutspår att inflationen kommer fortsätta öka. ”Den senaste rapporten om konsumentprisindex visade på 7,9 % för februari. Och nästa månad kommer vi se ännu högre siffror eftersom rapporten inte räknade med stigande priser på bensin, livsmedel och andra priser över hela linjen som visat sig efter krigets utbrott mellan Ryssland och Ukraina”, betonade Hill.

Det skulle inte förvåna mig om vi kommer få se en inflation med tvåsiffriga tal i nästa månadsrapport.”

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- & motståndslinjer

 


(Bild 1.
Trendlinjer & Stöd / Motstånd)

 • I den senaste artikeln om Fundamental & Teknisk analys i mars månad spekulerade vi i att silverpriset skulle falla först. Föregående månads spekulationer står fortfarande fast, och den potentiella strategin består.
 • Silverpriset föll från en stark motståndslinje vid 26,3 USD/uns till området kring 24,5 USD/uns och nuddade 250MA-linjen (också betraktad som stöd i nuvarande scenario).
 • Eventuellt kommer vi se silverpriset försöka nå upp till motståndsområdet 26,3 USD igen innan det stabiliseras för att sedan långsiktigt avancera uppåt mot 30 USD/uns.
 • För att detta ska ske får silverpriset inte bryta igenom den gröna trendlinjen och stänga under stödlinjen vid 23,2.

Glidande medelvärden

 • I bild 1 ser vi att silverpriset har sjunkit nära det glidande medelvärdet för 250 dagar.
 • Linjen för 250 dagars glidande medelvärde fungerade som stödlinje och härifrån har silverpriset stigit kraftigt.
 • Silverpriset får inte bryta igenom 250-linjen och gå in i en möjlig nedåtgående trend. Om det sker bör man börja leta efter köppositioner för silver.

RSI-avvikelser


(Bild 2. RSI-avvikelser)

 • RSI visar en ganska brant avvikelse nära 250-området, vilket tyder på ett viktigt område för köp.
 • Det är viktigt att se hur andra eventuella avvikelser bildas för att kunna göra ytterligare välgrundade antaganden om möjliga prisrörelser för silver.

Sammanfattningsvis är silverpriset på lång sikt fortfarande mycket starkt på grund av den rådande osäkerheten i världen, och framför allt, på grund av efterfrågan på silver inom tillverkningen.

Guldpris (XAU-SEK)
25954,60 SEK/oz
  
- 201,50 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,13 SEK/oz
  
- 10,89 SEK

Läs också