Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för silver - februari 2022

Published by Karl Martin Karus in category Artiklar on 01.02.2022
Gold price (XAU-SEK)
24402,60 SEK/oz
  
- 41,40 SEK
Silver price (XAG-SEK)
309,42 SEK/oz
  
- 1,74 SEK

Fundamental analys

När det gäller råvaror har silver stått i skuggan av guldet och i regel rört sig parallellt med guldpriset.

Silver har nu börjat leva sitt ”eget liv” då den globala ekonomin i allt högre grad övergår till förnybar energi och kolfri energi.

Enligt Statista uppgick silverproduktionen 2020 till 784,4 miljoner uns medan efterfrågan låg på 896,1 miljoner uns. Det finns en allt större efterfrågan på silver, särskilt med tanke på den miljömässiga aspekten.

Silver har en fot i vardera världen. Silver används både inom industrin och som en omsättningsbar råvara, och den är eftertraktad i en digital värld där man önskar överkomliga och riskfria tillgångar.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer


(Bild 1. – Trendlinjer / Stöd & motstånd)

 • Precis som guldet har även silverpriset format en symmetrisk triangel, vilket tyder på ett kommande genombrott uppåt – ju smalare triangeln blir, desto troligare är det att priset kommer att bryta igenom.
 • Silverpriset handlas för närvarande nära en stark långsiktig uppåtgående trendlinje.
 • Silverpriset handlas för närvarande i stödområdet.
 • Enligt stöd- och trendlinjerna handlas silverpriset för närvarande mycket nära ett starkt stödområde. Här finns stora chanser till en uppgång till cirka 24,55 USD per uns.
 • Om den långsiktiga trendlinjen och stödområdet kring 21,44 USD bryts kan vi förvänta oss ett kraftigt nedåtgående silverpris.

Glidande medelvärden


(Bild 2. – Glidande medelvärden & RSI)

 • Bild 2 visar en asymmetrisk röd linje – detta är ett 250 dagars glidande medelvärde.
 • 250 dagars glidande medelvärde är det årliga glidande medelvärdet (exklusive helger).
 • Silverpriset handlas för närvarande under 250 dagar glidande medelvärde, vilket pekar på en fallande marknad.
 • Eftersom trendlinjen och stödnivån är starka är chansen stor att silvertjurarna drar upp priset nära 250-linjen för att testa styrkan på marknaden.

RSI divergens

 • RSI är för närvarande varken överköpt eller översåld.
 • Det råder divergens mellan RSI-indikatorn och silverpriset.
 • RSI-indikatorn tyder på att silverpriset eventuellt kan ta sig upp till 250-linjen.
 • Eftersom RSI-indikatorn varken är över-eller undersåld man man se den rådande skillnaden som en stark indikation på att priset kommer att stiga.

På medellång sikt kan vi förvänta oss en nedåtgående marknad om silverpriset bryter igenom 21,44 USD per uns. Om priset däremot korrigeras och stiger till området kring 24,55 USD kan vi förvånta oss ett fortsatt genombrott över motståndslinjen/den nedåtgående trendlinjen och 250 dagars glidande medelvärde. Om silverpriset bryter över samtliga av dessa tre indikatorer kan vi förvänta oss ett starkt uppåtgående silverpris.

 


Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Gold price (XAU-SEK)
24402,60 SEK/oz
  
- 41,40 SEK
Silver price (XAG-SEK)
309,42 SEK/oz
  
- 1,74 SEK

You might also like to read