Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för silver – juni 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 02.06.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24956,30 SEK/oz
  
+ 45,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,15 SEK/oz
  
+ 12,09 SEK

Fundamental analys

Hedgefonderna är alltjämt negativa till silver

Enligt Kitco visade en rapport att penningförvaltade spekulativa bruttovärden av långa positioner i Comex silverterminer ökade med 736 kontrakt för att nå 41 545. De korta positionerna ökade emellertid också med 1 922 kontrakt till 42 404.

Silvret har nu en kort nettoposition på 859 kontrakt. För sjätte veckan i rad har den uppåtgående nettopositioneringen minskat. Sedan början av juni 2019 har silvermarknaden för första gången haft ett negativt nettovärde.

Analytiker menar att kopparn måste stabiliseras innan silver kan hitta en lägsta nivå.

Enligt analytiker har silvermarknaden det kämpigt eftersom den svaga efterfrågan på basmetaller har en negativ inverkan på det industriella värdet.

Enligt vissa experter krävs det att kopparpriserna stabiliseras innan silver kan hitta en lägsta nivå. Eftersom hedgefonderna stängde sina stora blankningar i kopparn kan den situationen mycket väl bli aktuell inom kort.

Silver har samband med aktier för förnybar energi


(Bild 1. Källa: Bloomberg och Sprott Asset Management LP. Data från den 4/30/2022.)

Även om det rådande klimatet präglas av riskaversion är inte detta vad som främst styr efterfrågan på silver på längre sikt med tanke på metallens dubbla egenskaper som både ädelmetall och industrimetall.

Energiomställningen är potentiellt en viktig drivkraft för efterfrågan på silver både i år och i framtiden. Såväl epidemin som kriget i Ukraina har ökat investeringarna i förnybar energi. De rådande miljömässiga geopolitiska problemen förstärker bara den tendensen samtidigt som andra aspekter av efterfrågan på silver försvagas.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer

(Bild 2. Trendlinjer & Stöd/Motstånd)
Du kan se fler interaktiva grafer så som de visas på vårt tradingkonto.

  • Silver har haft en stark nedåttrend
  • Silver gick under en stark stödlinje på 21,5 USD per uns men studsade snabbt tillbaka upp och handlas för närvarande mycket nära området, men likväl över. Den korta nedgången under stödlinjen var troligen ett falskt utbrott.
  • En annan negativ signal är att silverpriset handlas kraftigt under 250 dagar glidande medelvärde.
  • Om silverpriset återigen bryter igenom stödområdet vid 21,5 USD kan vi förvänta oss en brantare nedåtgående rörelse.

 

Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI

 

(Bild 3. – Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI)

  • Gartley-mönstret har bildats på samma sätt i silvergrafen som i guldgrafen.
  • Det här Garterly-mönstret kallas ”fladdermusmönstret” och antyder en uppåtgående rörelse. Vid en eventuell uppgång kommer priset troligtvis nå upp till området kring 250 dagars glidande medelvärde.
  • En svag avvikelse mellan RSI-indikatorn och prisgrafen tydde på att kursen rörde sig tillbaka över 21,5 USD.
  • Vi kan eventuellt få se en viss volatilitet i silverpriset under de kommande månaderna på grund av den påtagligt negativa stämningen.
  • Å andra sidan talar vissa viktiga faktorer för en potentiell ökning av silverpriset.

Sammanfattningsvis råder det ”blandade känslor” på marknaden, och man måste hålla ett öga på prisrörelser och förestående stödområden för att kunna göra välgrundade prisspekulationer.


Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
24956,30 SEK/oz
  
+ 45,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,15 SEK/oz
  
+ 12,09 SEK

Läs också