Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för silver – maj 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 05.05.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24969,10 SEK/oz
  
+ 58,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,26 SEK/oz
  
+ 12,20 SEK

Fundamental analys

Hedgefonder är negativa till guld och silver

Den amerikanska  centralbankens kommande räntehöjning har gjort att priset på en dollar nu har nått sin högsta nivå på 20 år. Det innebär att guldinvesterare blir tvugna att begränsa sina framtida investeringar i guld, det meddelar kommissionen för råvaruhandel.

Analytiker har konstaterat att centralbankens plan att drastiskt strama åt sin penningpolitik i ett försök att hantera det ökande inflationshotet innebär en betydande motvind för guldet.

Vid sidan av guldet kämpar också silvret

Även silvret tappar i värde när hedgefonderna reagerar negativt på centralbankens räntehöjning.

Även värdet på basmetaller minskar på grund av den ökande risken för en världsomfattande lågkonjunktur. Silvret drabbas inte bara som monetär metall, utan efterfrågan minskar på silver även inom industrin. Enligt en granskning som offentliggjordes förra veckan, har hedgefonderna dessutom minskat sin investering i koppar. Analytiker menar att detta beror på att Kinas ekonomi presterar sämre på grund av restriktioner i samband med COVID-19.

Med tanke på långsiktigheten hos de höga kostnaderna för livsmedel och energi och det faktum att inflationen är djupt förankrad i ekonomin kommer den amerikanska centralbanken med all sannolikhet hålla fast vid sina militanta politiska signaler. Det innebär att eventuella prisrallyn, som de vi bevittnat under de senaste dagarna, kan bli kortvariga, medan långa avvecklingar kan bli det normala en bra bit in på andra halvåret”, enligt analytiker från T.D. Securities.

De ökade priserna på livsmedel och drivmedel samt den förhöjda inflationen innebär att den Amerikanska centralbanken troligen kommer att hålla fast vid de åtstramningar som de tidigare under året har gått ut med. Det innebär att det troligen inte kommer bli fler prisrallyn i stil med de vi tidigare har bevittnat under den senaste tiden.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer


(Bild 1. Trendlinjer & Stöd/Motstånd)

Du kan se fler interaktiva grafer så som de visas på vårt tradingkonto.

  • Silver pekar mot nedgång från både den långsiktiga och kortsiktiga nedåtgående trendlinjen.
  • En annan indikator på nedgång är att silverpriset handlas kraftigt under nivåerna för 250 dagars glidande medelvärde.
  • Silverpriset får inte stänga under området 21.43 för att hålla silverpriset över 20 USD. Om den nivån bryts kan vi förvänta oss att silverpriset åter sänks till omkring 18,2 USD.

Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI

(Bild 2. – Gartley-mönstret, glidande medelvärden och RSI)

  • Precis som för guld har det bildats ett Gartley-mönster i silverdiagrammet.
  • Gartley-mönstret nära stödområdet tyder på en uppåtgående rörelse
  • Precis som för guldet ser vi en avvikelse mellan kurvan för silverpriset och RSI-kurvan för silver. Skillnaden är inte lika tydlig som i guldgrafen. Avvikelsen finns dock där och antyder en potentiell uppåtgående rörelse.
  • Fundamental analys och vissa tekniska indikatorer visar tydligt på en nedåtgående trend. Det finns också tydliga indikationer på en uppåtgående trend. Vad kommer mest troligt att hända i detta ”mellanläge”?
  • Det mest sannolika scenariot är en uppåtgående priskorrigering för silver runt området för 250 dagars glidande medelvärde och sedan en kraftig nedgång för att testa stödområdet vid 21,43-22 USD.

Sammanfattningsvis finns det en del ”blandade känslor” på marknaden, och man måste hålla ett öga på prisutvecklingen och de närmast förestående stödområdena för att kunna göra mer kvalificerade prisspekulationer.


Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
24969,10 SEK/oz
  
+ 58,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,26 SEK/oz
  
+ 12,20 SEK

Läs också