Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för silver - Mars 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 14.03.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24986,40 SEK/oz
  
+ 75,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,44 SEK/oz
  
+ 12,38 SEK

Förhållandet guld – silver

När det gäller råvaror har silver stått i skymundan av guldet och oftast rört sig parallellt med guldpriset. I dagsläget rör sig guldpriset bort från silver när det gäller förhållandet mellan guld och silver.

Förhållandet mellan guld och silver har i genomsnitt bedömts ligga på 58,4. Den största skillnaden mellan dem inträffade under åren 1990-1993, då den registrerade skillnaden låg strax över 90. För närvarande är förhållandet ungefär 76,8.

Ryssland och silverproduktion

Enligt Capital.com framställde Ryssland cirka 42,5 miljoner uns silver år 2020, vilket gör landet till världens sjätte största tillverkare. Härifrån har landet sedan successivt avancerat till att år 2022 bli den fjärde största producenten.

Gruvorna Dukat, Mangazeisky, Lunnoye-Arylakh, Mayminovskoye samt Kupol och Dvoinoye var 2020 de fem största silvergruvorna i Ryssland.

Polymetal International, ett av världens främsta gruvföretag, äger gruvorna Dukat och Lunnoye-Arylakh. Polymetal International och Evraz, en annan gigant inom gruvbranschen, har kastats ut från FTSE 100-indexet på grund av kriget och de efterföljande börsfallen.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer


(Bild 1. Trendlinjer / Stöd & motstånd)

 • I likhet med guld har även silverpriset brutit ut ur triangelformationen vilket tyder på en stark uppåtgående rörelse.
 • I skrivande stund, den 9 mars, handlas silver nära en stark motståndsnivå. Sannolikheten för en kortsiktig korrigering är stor.
 • Sannolikheten för en långsiktig uppåtgående trend är stor.
 • Silver måste bryta igenom prisområdet 26,2-26,4 och stänga över detta för att trenden ska fortsätta direkt.
 • Nästa starka motstånd verkar ligga mellan cirka 28,3-29 USD/uns.
 • När motståndsområdet kring 28,3-29 USD/uns bryts kan det potentiellt ske en prisuppgång så hög som upp emot 35 USD/uns.

Glidande medelvärden

 • Bild 1. Här ser vi en asymmetrisk röd linje – detta är ett glidande medelvärde för 250 dagar.
 • 250-dagars glidande medelvärde anses också vara ett årligt glidande medelvärde
 • Silverpriset handlas för närvarande starkt över 250-MA, vilket tyder på en uppåtgående marknad

RSI divergens

 • RSI-indikatorn ser ut att röra sig uppåt mot det översålda området och befinner sig för närvarande i ett prismässigt sunt område.
 • Den tidigare nämnda punkten kan antyda att det är mycket troligt att kursen rör sig uppåt eftersom man ännu inte har nått det översålda området.
 • Det är också troligt att vi ser en kortsiktig korrigering innan det börjar röra sig uppåt.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
24986,40 SEK/oz
  
+ 75,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,44 SEK/oz
  
+ 12,38 SEK

Läs också