Skapa bevakningar

Tekniska och grundläggande analyser inför kommande månader

Publicerad av tavex i kategori Artiklar 29.12.2017
Guldpris (XAU-SEK)
25934,10 SEK/oz
  
- 202,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,07 SEK/oz
  
- 10,88 SEK

Det finns ett flertal faktorer kring ädelmetallers pris tendenser. Investerare använder främst tekniska och grundläggande analyser för att kunna besluta när denne bör inhandla guld och/eller när denne bör sälja sin investering. Innan vi gräver oss djupare in i detta, så bör vi först förklara vad teknisk och grundläggande analyser är för något.
Teknisk analys – En teknisk analys är ett handelsverktyg som är satt i bruk för att utvärdera tryggheten, samt att försöka förutse framtida rörelser genom att analysera statistik samlad från handels aktiviteter, såsom tendenser i priser och volym. Till skillnad från grundläggande analytiker vilka försöker utvärdera en säkerhets egenvärde, så fokuserar tekniska analytiker på grafer för pris tendenser, samt olika analytiska verktyg för att utvärdera säkerhetens styrka eller svaghet och på så sätt förutse framtida prisförändringar.
Grundläggande analys – En grundläggande analys är en metod ämnad för att utvärdera en säkerhet i ett försök att mäta dess egenvärde, genom granskning av relaterade ekonomiska, finansiella samt andra kvalitativa och kvantitativa faktorer. Grundläggande analytiker studerar allt som kan påverka säkerhetens värde, vilket inkluderar makroekonomiska faktorer såsom den totala ekonomin och industriella förhållanden, såväl mikroekonomiska faktorer såsom finansiella förhållanden och företagsledning. Slutmålet  vid användning av grundläggande analyser är att producera kvantitativt värde som en investerare kan jämföra med en säkerhets nuvarande pris, således indikera huruvida säkerheten är undervärderad alternativt övervärderad.

Vad bör en ha i åkomma när denne utvärderar guldpriset från grafer?

Först och främst så bör en hålla det simpelt, speciellt då denne planerar att investera på lång sikt. Nyckelfaktorer till att se och förstå när en bör göra en teknisk analys är då stödjande samt resistenta nivåer där priset potentiellt sätt kan bli omvänt.Utöver detta så är det viktigt att titta på åt vilken riktning trenden går – ökande trend eller fallande trend.

Här är ett exempel från en veckolig prisutveckling inom guld och vad en kan se här är en väldigt stark resistans zon mellan 11941 och 11756 SEK. Pris har testat dessa nivåer tre gånger, men är inte tillräckligt starkt för att pressa sig igenom det – Med andra ord så tror inte investerare världen över att  guldpriset kan ta sig förbi denna zon för tillfället.

För nuvarande så finns det en ganska stark ökande trend, vilket vi ser på priset och hur dess nedgångar är mindre och dess uppgångar större.För att stödja trenden har vi lagt 200MA (På engelska: Moving average, Svenska: Glidande medelvärde. Över de senaste 200 veckorna – den blåa linjen) och priset är högre från den linjen vilket även implicerar en ökande trend. Den tredje anledningen för ökande trenden är stödzonen (gröna området) vilken guld inte har nått ännu. Tre tekniska indikatorer som befinner sig inom den zonen under samma tidsspann signifierar att detta område är ett bra stöd på en veckolig grund och därmed finns en stor chans att denna linje ej kommer att brytas. Det är den perfekta zonen att köpa guld.

Under de kommande månaderna förväntar vi oss att guldpriset kommer att gå tillbaka till resistanszonen mellan 11941-11756 SEK per uns guld.

 

 

Vad bör en tänka på vid användning av grundläggande analys?

Guldpriset är till en stor del påverkat av FOMC nyheter. (Federal Open Market Committee). Till exempel när Fed höjer räntorna leder det till att ekonomin förstärks, vilket leder till att en större del av alla privatpersoner kommer att hitta andra investeringsmöjligheter att lägga deras pengar på. Detta leder till att guldets pris kommer att falla. Utöver att ha koll på FOMC nyheter, så är det viktigt att känna till om landets procentuella arbetslöshet, vilken även den påvisar om ett lands ekonomi är stark eller svag.

Jordens totala guld tillförsel ligger runt 165 000 ton, men den årliga produktionen ligger i dagsläget på 2500 ton/år. När produktionskostnaden ökar, säljer gruvorna guldet till ett högre pris för att behålla deras vinstmarginaler, vilket även påverkar priserna på mynt och tackor som var präglade igår. Samma sak gäller för historiska mynt. Om kostnaden var höga vid präglingstillfället, så var även priset högre.

Under globala kriser så tender guldpriserna att öka, då människor tappar förtroende för regeringar eller finansiella marknader. Guld är ofta kallat för krisvara. Som exempel så spikade guldpriset under tiden då Ryssland tog sig in i Ukraina, då människor blev osäkra kring geopolitisk stabilitet i den regionen.

Guld som vara är inte bara värdefull som en hedgefond och som en säker investering; guld används även i smycken och inom industrin. Över hälften av guldets efterfrågan kommer från smycken och Kina, Indien samt de Förenta Staterna (USA) är de tre länder vilka har den största efterfrågan. I visas delar av Indien, så är guld sett på som en typ av valuta, ett sätt att påvisa välstånd, en viktig gåva och ett skydd mot tuffa tider. Denna efterfrågan driver guldpriset uppåt i Indien. Guld, både som färg och ädelmetall, är en symbol för överflöd i Kina och en blomstring i Kinas ekonomi innebär att fler människor har möjlighet att investera pengar i guld.

 

Sammanfattningsvis så om du planerar att investera i guld, så är det först viktigt att du förstår vad som påverkar guldpriset. Produktionskostnader, hur arbetslösheten påverkar hur många produkter som köps, om människor känner sig bekväma eller känner obehag kring finansiell eller geopolitisk stabilitet,efterfrågan genererad av smycken och industrin och sist men inte minst handlingar som tas av centralbankerna är de vi anser vara de främsta anledningarna. Med andra ord, så är guld en ändlig resurs och när globala ekonomins förhållande gör guld mer attraktivt, så kommer efterfrågan på guld öka, vilket gör att priset på guld ökar, men värt att ha i åtanke är att det faktiska värdet på guld förblir ganska stabilt över en längre tid.

Guldpris (XAU-SEK)
25934,10 SEK/oz
  
- 202,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,07 SEK/oz
  
- 10,88 SEK

Läs också