Skapa bevakningar

Topp 10 länder med största guldreserver och svenska guldreserver

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 01.07.2020
Guldpris (XAU-SEK)
24957,10 SEK/oz
  
+ 46,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Topp 10 länder med största guldreserver och svenska guldreserver (del 1 av 2)

Har du någonsin undrat vem som har de största guldreserverna? För att besvara den frågan måste vi först ta reda på hur mycket guldreserver som finns. Totalt fanns det 190 040 ton guld tillgängligt ovan jord, enligt siffror från 2017. (1)

Guld har länge betraktats som den ultimata finansiella tillgången och har använts som valuta i stor utsträckning över hela världen.

Ädelmetallen är användbar och den innehas av många centralbanker. I tider av ekonomisk kris ger guld stabilitet och det är också en likvid tillgång som kan omvandlas till kontanter.

Här är de tio länderna som äger mest guld enligt 2020’s officiella guldinnehavstabell.

 1. USA – 8133,5 ton

USA har 8133,5 ton guldtackor. Det är nästan lika mycket som Tyskland, IMF och Italien tillsammans. Det mesta av guldet förvaras i Fort Knox.

 1. Tyskland – 3366,5 ton

Tyskland har världens näst största guldreserv med 3 366,5 ton.

 1. IMF (Internationella valutafonden) – 2814 ton

Internationella valutafonden (IMF) är en grupp på 189 länder som arbetar för att främja det globala monetära samarbetet. När det grundades 1944 beslutades att 25% av de första kvotabonnemangen och efterföljande kvotökningar skulle betalas i guld. Det är fortfarande den huvudsakliga källan till de 2 814 ton guld som de har. (6)

 1. Italien – 2451,8 ton

Italien har bara lite mer guld än Frankrike med 2 451,8 ton. Intressant nog ägs guldet i Italien av Banca d’Italia, inte staten själv. Italien har ställts inför stora ekonomiska katastrofer, men de vägrade att sälja något från sina guldreserver. (5)

 1. Frankrike – 2436 ton

Frankrike har lagrat 2.436 ton guld, mycket av detta har troligen förvärvats under 1950- och 1960-talet. (3)

 1. Ryssland – 2271,2 ton

Ryssland kan inte få nog av denna ädelmetall och har ökat sina guldreserver med mer än 400 ton bara under de senaste två åren, vilket låter landet gå om Kina i rankingen. Intressant fakta: Ryssland har en guldbrytningsindustri värd miljarder dollar. (4)

 1. Kina – 1948,3 ton

Kina har 1 948,3 ton guld i sina reserver. Det är också världens största guldproducent och står för 12% av den globala gruvproduktionen enligt investeringschefer på US Global Investors, Inc.

 1. Schweiz – 1040 ton

Guldlagret i Schweiz är numera fyrsiffrigt med 1 040 ton. 2014 var det en folkomröstning för att besluta om den schweiziska nationalbanken (SNB) skulle utöka sina guldreserver från 7% till 20%. Status quo rådde och 78% av väljarna var emot SNB som ökade sin andel. (7)

 1. Japan – 765,2 ton

Japan har 765,2 ton guld i lager, över 130 ton mer än Indien. Vissa geologer menar att Japan innehar en 150 ton obrutet guld. (8)

 1. Indien – 633,1 ton

Från och med 2018 har Indien ökat sina guldreserver med mer än 70 ton. Indien är också mycket känt för sina storskaliga bröllop där guld är ett måste. (9)

Sverige har nästan 126 ton guld i guldreserver. I slutet av 2004 började Sverige minska guldreserverna. De minskade guldreserverna nästan 5 år i rad, reserverna minskade från cirka 185 ton till cirka 126 ton.

Topp 10 länder med största guldreserver och svenska guldreserver (del 2 av 2)

Vad är statusen för guldreserver i Sverige och perspektivet om guld?

Riksbanken har historiskt ägt allt guld eftersom det var en av deras tidigare skyldigheter att kunna lösa in sedlar och mynt i utbyte mot guld! Denna tjänst tillhandahålls nu till allmänheten av guldhandlare som Tavex och inte längre av centralbanken.

Numera har Riksbanken guldreserver för att utföra sina uppgifter för att finansiera likviditetsstöd eller valutainterventioner. (10) Enligt Riksbanken är det främsta skälet till att inneha en guldreserv att det kombinerade värdet på guld- och valutareserven är mer stabilt än deras respektive värden separat.

I slutet av 2019 ägde Sveriges centralbank – Riksbanken 125,7 ton guld värderat till 57,5 miljarder SEK. Riksbanken lagrar sina reserver i olika delar av landet hos centralbankerna för att säkra sig mot risken med att ha allt sitt guld på samma plats. Guldet som ägs av Riksbanken lagras som nedan:

Som ni ser i diagrammet nedan lagras nästan hälften av guldreserven i Storbritannien, vid Bank of England för att möjliggöra snabb konvertibilitet, om behovet uppstår. Som Sveriges centralbank har Riksbanken obegränsat utrymme för att öka mängden svenska kronor (SEK) (samma möjlighet finns inte för utländska valutor). Enligt Riksbanken har den en guld- och valutareserv, främst för att hålla inflationen låg och stabil och främja finansiell stabilitet.

Eftersom banksektorn har blivit stor i förhållande till svensk ekonomi kan en finansiell kris vara mycket kostsam för svenska företag och hushåll. Reserverna tillåter Riksbanken att ingripa i kristider och erbjuda lån i utländsk valuta för att minska effekterna av finanskrisen och förhindra att den sprids i samhället, säger Riksbanken.

Riksbanken har ett regelverk för kapitalförvaltning: en finansiell risk- och investeringspolicy med reglering av detta. Styrelsen fastställer ramen för sammansättningen av guld- och valutareserver och risker för dessa. Du kan läsa mer om det här.

I slutet av 2004 började Sverige minska guldreserverna och har minskat guldreserverna nästan 5 år i rad och reserverna har minskat från cirka 185 ton till cirka 126 ton.

Du kan öka dina guldreserver och ha säkra tillgångar som skyddar dig från finanskrisen! Köp Philharmonikermynten idag!


 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#Price
 2. https://www.gold.org/goldhub/data/monthly-central-bank-statistics
 3. https://www.foreignaffairs.com/articles/france/1933-01-01/france-and-gold
 4. https://www.miningworld.ru/Articles/whats-the-state-of-russias-mining-industry-in
 5. https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/italys-gold-enters-the-political-fray-but-who-really-owns-it/
 6. https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/42/Gold-in-the-IMF
 7. https://www.bullionstar.com/gold-university/central-bank-gold-policies-swiss-national-bank
 8. https://web-japan.org/nipponia/nipponia45/en/feature/feature10.html
 9. https://tradingeconomics.com/india/gold-reserves
Guldpris (XAU-SEK)
24957,10 SEK/oz
  
+ 46,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Läs också