Skapa bevakningar

Trender för efterfrågan på guld Q3 2021

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 26.11.2021
Guldpris (XAU-SEK)
25930,50 SEK/oz
  
- 210,50 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
319,62 SEK/oz
  
- 11,34 SEK

I en nyligen publicerad rapport uppgav World Gold Council (WGC) att efterfrågan på guld inom smyckes- och investeringssektorn har ökat med 33 % respektive 18 % på årsbasis.

Under samma period sjönk enligt WGC den globala efterfrågan på den gula metallen ändå med 7 % på årsbasis.

WGC förklarar i sin uppdatering publicerad den 28 oktober 2021 att denna sämre utveckling kan förklaras med uttag från börshandlade fonder (ETF:er) som finansierats med den gula metallen (-27 ton).

efterfrågan under Q3 branschvis, ton*

Efterfrågan på börshandlade fonder minskade och gick över till mindre utflöden, vilket motverkade den kraftiga återhämtningen för efterfrågan på guld inom andra sektorer.

Utflöde av guld från börshandlade fonder Q3

I takt med att ekonomin återhämtar sig blir investerare mindre försiktiga och släpper sina positioner i guld som ett sätt att bevara sina tillgångar när tiderna blir sämre.

Som en kort påminnelse kan vi nämna att guldpriset styrs av följande faktorer:

 • Inflation
 • Räntor
 • Aktiemarknader
 • Geopolitik
 • Den amerikanska dollarn
 • Oljepriser
 • Den asiatiska efterfrågan

Av dessa verkar det vara inflation och räntor som har störst betydelse för priset på den gula metallen. Den inflation som alla numera pratar om tycks visa tidiga tecken på ökning.

Den fortsatta ekonomiska återhämtningen kommer ge ett uppsving för smycken och teknik. Guldet bör gynnas av den pågående inflationen, om än dock med relativt blygsamma ETF-flöden jämfört med de rekordstora inflödena under 2020. Centralbankerna är på god väg att göra fler nettoköp än vanligt i år.

Den officiella inflationstakten för konsumentpriser i USA är +6,2 procent på årsbasis, men den faktiska inflationstakten är betydligt högre. Om vi tillämpar samma beräkningsmetoder för prisnivåerna som under 1980-talet skulle dagens konstaterade ökning ligga avsevärt mycket närmare +15 procent.

Den höga inflationen är en faktor för guldets stora tillväxtpotential. Vid hög inflation eller systemkris bör du köpa fysiskt guld.

Fysiskt guld är något av det mest tillförlitliga man kan äga för att skydda sina tillgångar.

Direkt innehav av guld, utanför banksystemet, skyddar mot följande risker:

 • Ekonomisk turbulens
 • Monetära risker
 • Risker med tredje part (aktier, banker m.m.)
 • Risker i samband med hyperinflation

Vilka fysiska guldprodukter bör man köpa?

Vi på Tavex har månatliga erbjudanden där de erbjudna produkterna har ett rabatterat pris. För närvarande har vi en kampanj för två välkända 1 oz investeringsmynt:

Vi på Tavex har månatliga erbjudanden där vi erbjuder vissa produkter till rabatterat pris. För närvarande har vi en kampanj för två välkända investeringsmynt på 1 oz:

För investerare som funderar på att investera mer än 45 000 SEK erbjuder vi tre olika investeringspaket med världens mest kända och populära produkter. Du kan ta en titt på dem här:

Guldinvesteringspaket – Start

Guldinvesteringspaket – Medium

Guldinvesteringspaket – Avancerat

För en komplett lista över våra produkter, gå till vår sida med guldpriser.

Guldpris (XAU-SEK)
25930,50 SEK/oz
  
- 210,50 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
319,62 SEK/oz
  
- 11,34 SEK

Läs också