Skapa bevakningar

Tyskarna oroar sig över inflation och köper mer guld

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 28.10.2021
Guldpris (XAU-SEK)
25028,00 SEK/oz
  
- 375,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,64 SEK/oz
  
- 1,84 SEK

Tyskland har historiskt sett varit Europas största köpare av guldmynt och guldtackor. Enligt World Gold Council (WGC) (1) har Tysk efterfrågan på fysiska ädelmetaller under första halvan av året nått sitt högsta sedan 2009. Även om det handlats mycket också på marknaderna i andra västländer har tyskarna varit särskilt flitiga med att investera i guld för att motverka risken med inflation. Enligt säljarna är verksamheten fortfarande gynnsam.

”Rädslan för inflation har en lång historia och är förankrad i vårt DNA. Nu är inflationsrisken på väg att öka”, säger Raphael Scherer, vd för ädelmetallmäklaren Philoro Edelmetalle GmbH.

Philoros guldförsäljning har ökat med 25 % jämfört med den redan höga försäljningen under 2020. ”Ädelmetallerna har mycket gynnsamma framtidsutsikter”, säger Scherer.

”Guldförsäljningen hos Tavex i Sverige har följt liknande mönster då kunderna investerar i guld för att bibehålla sin köpkraft och använder guld som ett skydd mot inflationen”, tillägger Juha Miettinen, försäljningschef på Tavex AB.

Varför är tyskarna så förtjusta i guld?

Tyskarnas förkärlek för guld går tillbaka till den stora inflationen i för hundra år sedan, som ledde till en fullständig kollaps av konsumenternas köpkraft. Återhämtningen av den tyska ekonomin förra månaden bidrog till att inflationen steg till den högsta nivån under hela det senaste decenniet. Detta tillsammans med de negativa räntor som fastställts i Europa bidrar också till guldets attraktionskraft, sade Scherer.

Under första halvåret ökade Tysklands efterfrågan på mynt och tackor med 35 % jämfört med föregående sex månader. Enligt WGC var siffran i övriga världen 20%.

De grundläggande orsakerna till den stora guldrushen i Tyskland har att göra med deras historia. Under förra århundradet, med den utdragna perioden av hyperinflation följt av två världskrig, visste man att det bästa sättet att överleva hyperinflationen och osäkerheten i världen var att spara sina tillgångar i guld.

Oro för minskade stimulansåtgärder

Guldpriset har dock sjunkit med nästan 7 % sedan i början av juni eftersom marknaden förbereder sig på att den amerikanska centralbanken kan komma att strama åt sina massiva stimulansåtgärder vilket var det som bidrog till att ädelmetallen nådde rekordnivåer under 2020. Handlare bevakade den amerikanska centralbankens ekonomiska symposium den 27 augusti i Jackson Hole för att få en uppfattning om när stimulansåtgärderna skulle minskas.

På andra sidan Atlanten har Europeiska centralbanken blygsamma förväntningar på räntehöjningar under de kommande åren. Även om de globala priserna sjunker skulle detta eventuellt kunna bidra till den tyska efterfrågan på guld.

Guld har ”alltid varit betydelsefullt för tyska investerare”, säger guldförädlingsföretaget Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG. KG Alexander Zumpfe. ”På grund av det växande köpintresset under senare år har det dock fått en ännu mer avgörande betydelse.”

Tyskarna ligger på tredje plats i världen när handlar om innehav av fysiskt guld (privatägt guld)

Även om Tyskland knappast har någon egen guldutvinning och har begränsade reserver på global nivå vilar hela den europeiska ekonomin stadigt men diskret på guld, både på nationell och privat nivå. Ungefär 75 procent av den tyska befolkningen äger guld, och 72,8 procent av Tyska centralbankens (Deutsche Bundesbank) strategiska statliga reserver utgörs av guld.

Globalt sett ligger tyskarna på tredje plats efter Indien (25 000 ton) och Kina (över 20 000 ton) med nästan 9 000 ton privatägt guld. Samtidigt ligger Tyskland, med tanke på mängden fysiskt guld per capita, stadigt i framkant bland världens ledande ekonomier.

Situationen i Sverige

Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) uppgick inflationen i september 2021 till 2,8 %, vilket till stor del beror på stigande elpriser och högre bränslepriser. Det är den högsta inflationstakten sedan oktober 2008.

Du kan värna om din köpkraft och skydda dina tillgångar mot inflation genom att köpa guld hos Tavex AB.


 

Guldpris (XAU-SEK)
25028,00 SEK/oz
  
- 375,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,64 SEK/oz
  
- 1,84 SEK

Läs också