Skapa bevakningar

Vad används guld till? | Hel guide skriven av en guldexpert! | Tavex

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 25.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24434,90 SEK/oz
  
- 9,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,41 SEK/oz
  
- 1,75 SEK

Guld är en värdefull och mångsidig metall som har fängslat civilisationer i tusentals år. Dess unika egenskaper och breda användningsområden har gjort den till en ovärderlig resurs inom många olika branscher. I den här artikeln tittar vi närmare på guldets många användningsområden, från dess roll i tillverkningen av vackra smycken till dess betydelse inom finans, teknik, tandvård, flyg och rymd med mera.

Här kan du köpa guld till bra pris!

Guld i juveler och dekorationer

Jewelry

Guldets betydelse i världen som dekoration och fina smycken sträcker sig över tusentals år. Idag används ca 47% av det nyutvunna guldet för smyckestillverkning. Tack vare sina formbara egenskaper kan guld omvandlas till fina trådar, tunna plåtar och olika former.

För att öka hållbarheten legeras rent guld (24 karat) ofta med metaller som koppar, silver och platina. De guldlegeringar som blir resultatet bevarar guldets naturliga lyster samtidigt som det blir starkare, vilket gör dem perfekta för att skapa hållbara och utsökta smycken.

Guld som bytesmedel

Old gold coins

Genom historien har guld spelat en viktig roll som ett pålitligt bytesmedel och en symbol för bestående värde. Här är några viktiga anledningar till varför guld har varit en föredragen valuta och investeringsform:

 • Historisk användning som valuta: Guldmynt var bland de tidigaste formerna av valuta och har funnits i över 6 000 år. Civilisationer erkände guldets sällsynthet och skönhet, vilket gjorde det till ett idealiskt medium för handel och handel.
 • Värde: Guldets sällsynthet och unika egenskaper ger det ett inneboende värde som har överskridit kulturer och generationer. Till skillnad från valutor är guldets värde inte beroende av stabiliteten hos någon särskild regering eller ekonomi.
 • Säker tillflyktsort: I tider av ekonomisk osäkerhet eller geopolitisk oro vänder sig investerare till guld som en säker tillflyktsort. Guldets förmåga att behålla sitt värde under marknadsfluktuationer gör det till ett tillförlitligt skydd mot inflation och finansiell instabilitet.
 • Diversifiering av investeringsportföljer: Många regeringar, finansinstitut och privatpersoner inkluderar guld i sina investeringsportföljer. Guldets låga korrelation med andra tillgångsklasser hjälper till att diversifiera risker och bevara förmögenhet.
 • Universell acceptans: Guldets universella erkännande och acceptans underlättar dess användning inom internationell handel och finans. Det överskrider gränser och språkbarriärer, vilket gör det till ett praktiskt bytesmedel i en globaliserad värld.
 • Hållbarhet och bärbarhet: Till skillnad från lättfördärvliga råvaror bryts guld inte ned eller korroderar, vilket säkerställer långsiktig lagring och användbarhet. Guldets höga värde i förhållande till dess vikt gör det dessutom enkelt att transportera och förvara.
 • Centralbankernas reserver: Centralbanker i olika länder har betydande guldreserver som ett mått på stabilitet och en form av försäkring mot valutadevalvering.
 • Långvarig relevans: Trots utvecklingen av finansiella system är guldets roll som tillförlitlig värdebevarare och bytesmedel oförändrad, vilket ger det en varaktig plats i det moderna finansiella landskapet.

In conclusion, gold’s historical significance, intrinsic value, and universal acceptance have solidified its position as a reliable medium of exchange and an important asset for preserving wealth in an ever-changing economic landscape.

Guld som en långsiktig investering

Different types of gold bars

Guld har länge ansetts vara ett klokt och pålitligt investeringsalternativ som erbjuder en värdebevarare som står över volatiliteten på finansmarknaderna. Investerare från alla samhällsskikt vänder sig till guld av olika skäl, vilket gör det till en integrerad del av diversifierade investeringsportföljer. Här är några viktiga aspekter som gör guld till en attraktiv investering:

1. En säker hamn i svåra tider: I tider av ekonomisk osäkerhet, politisk instabilitet eller marknadsnedgångar framstår guld ofta som en säker tillflyktsort. Dess inneboende värde och begränsade tillgång ger en känsla av trygghet, vilket gör det till ett självklart val för investerare som vill bevara sin förmögenhet och skydda sig mot inflation.

2. Fördelar med diversifiering: Guldets låga korrelation med andra tillgångar, som aktier och obligationer, gör det till ett effektivt diversifieringsverktyg. Att inkludera guld i en investeringsportfölj kan bidra till att minska den totala risken och förbättra portföljens motståndskraft mot marknadsfluktuationer.

3. Global acceptans och likviditet: Guld är allmänt accepterat och handlas globalt, vilket gör det till en mycket likvid tillgång. Investerare kan enkelt köpa eller sälja guld i olika former, t.ex. bullion, mynt eller börshandlade fonder (ETF), vilket ger dem snabb tillgång till medel vid behov.

4. Inflationssäkring: Guld har historiskt visat sin förmåga att behålla köpkraften över tid, och fungerar som ett effektivt skydd mot inflation. När värdet på pappersvalutor urholkas på grund av stigande priser förblir guldets värde relativt stabilt, vilket bevarar det verkliga värdet på investeringen.

5. Historisk utveckling: På lång sikt har guld levererat solid avkastning till investerare. Även om det kan förekomma kortsiktiga fluktuationer har dess övergripande prestanda visat dess förmåga att bevara och till och med öka förmögenheten.

6. Centralbankernas reserver: Många centralbanker världen över har betydande mängder guld i sina reserver. Det faktum att regeringarna själva värderar guld som en viktig tillgång understryker dess betydelse som en pålitlig värdebevarare.

7. Lätt att komma åt: Guldinvesteringar är tillgängliga för både enskilda och institutionella investerare. Med en mängd olika alternativ tillgängliga, såsom fysiskt guld, guld-ETF:er och guldgruveaktier, kan investerare välja det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppfylla sina investeringsmål.

8. Materiell tillgång: Till skillnad från vissa finansiella instrument är guld en materiell tillgång som investerare fysiskt kan äga. Den fysiska karaktären ger en känsla av ägande och kontroll över investeringen, vilket tilltalar många.

För de som söker stabilitet, diversifiering och långsiktigt värdebevarande står guld som en lysande ledstjärna för investeringsmöjligheter.

Klicka här för att se Tavex utbud av investeringsguld.

Guld i elektronikindustrin

gold in chip

Guldets egenskaper har cementerat dess roll inom elektronikindustrin, där det fyller en mängd kritiska funktioner. Låt oss utforska hur guld bidrar till effektiviteten och tillförlitligheten hos olika elektroniska enheter:

 • Hög elektrisk ledningsförmåga: Guld är en utmärkt ledare för elektricitet, vilket gör att det effektivt kan överföra elektriska signaler inom elektroniska komponenter. Denna egenskap säkerställer sömlös och tillförlitlig kommunikation mellan olika delar av elektroniska enheter.
 • Motståndskraft mot korrosion: Till skillnad från många andra metaller är guld mycket motståndskraftigt mot korrosion. Därför förblir guldpläterade kontakter och kontaktpunkter i elektroniska enheter orörda över tid, vilket förhindrar signalnedbrytning och säkerställer långvarig prestanda.
 • Tillämpningar inom mikroelektronik: Inom mikroelektronik, där miniatyrisering är avgörande, är guldets förmåga att exakt formas till tunna trådar och kontaktplattor ovärderlig. Guldets formbarhet gör att det kan användas i komplicerade kretsar och komponenter, vilket gör det möjligt att skapa sofistikerade enheter.
 • Stabilitet och tillförlitlighet: Guldets inerta natur gör det mycket stabilt, även under tuffa miljöförhållanden. Denna stabilitet säkerställer livslängden och hållbarheten hos elektroniska komponenter, vilket minskar risken för funktionsfel och ökar tillförlitligheten hos enheterna.
 • Rymd- och flygtillämpningar: Flyg- och rymdindustrin förlitar sig i stor utsträckning på guld på grund av dess exceptionella prestanda i extrema miljöer. Guldbelagda komponenter i satelliter och rymdfarkoster ger tillförlitliga elektriska anslutningar och skydd mot strålning.
 • Medicinsk elektronik: I medicintekniska produkter, där precision och tillförlitlighet är av största vikt, säkerställer guldpläterade kontakter exakt dataöverföring och robust prestanda. Medicinsk utrustning och implantat drar nytta av guldets biokompatibilitet och icke-reaktiva egenskaper.
 • Fortsatt relevans: I takt med att tekniken utvecklas fortsätter guldets egenskaper att vara avgörande för ny teknik, t.ex. bärbara enheter, IoT-applikationer (Internet of Things) och avancerade datorsystem.

In summary, gold’s remarkable electrical conductivity, corrosion resistance, and stability make it an essential material in the electronics industry. From smartphones to space missions, gold’s contributions enable the seamless functioning of modern electronic devices and drive technological progress.

Guld inom tandvården

gold in dentistry

Guldets praktiska användningsområden sträcker sig till tandvården, där det har använts i århundraden i olika tandvårdsprocedurer. Användningen av guld inom tandvården går så långt tillbaka som 700 f.Kr. då etruskiska ”tandläkare” använde guldtråd för att fästa ersättningständer i sina patienters munnar.

En av de främsta anledningarna till guldets popularitet inom tandvården är dess prestanda och utseende. Guldlegeringar föredras för tandfyllningar, kronor, broar och tandregleringsapparater på grund av deras icke-allergiframkallande egenskaper och enkla hantering under tandläkarprocedurer.

Till skillnad från andra metaller är guld mycket biokompatibelt och minimerar risken för biverkningar, vilket gör det till ett utmärkt val för dentala restaureringar. Dessutom möjliggör dess formbarhet exakt formning, vilket säkerställer en bekväm och naturlig passform för patienterna.

Eftersom fortsätter att utvecklas är guldets unika egenskaper fortfarande mycket relevanta inom området, vilket bekräftar dess position som ett värdefullt material inom tandvården.

Guldets kulturella och symboliska betydelse

Gold

Guld har en djup kulturell betydelse och har fascinerat mänskligheten i alla tider. Det symboliserar:

 • Rikedom och prestige: Guldets sällsynthet och utseende gör det till en symbol för rikedom och hög social status.
 • Andlighet: Många kulturer förknippar guld med det gudomliga och använder det till religiösa artefakter.
 • Prestation: Guldmedaljer är högsta priset för enastående prestationer.
 • Konstnärliga uttryck: I litteratur och konst används guld för att symbolisera välstånd.
 • Skatter och äventyr: Guld avbildas ofta som en eftertraktad skatt i myter och berättelser.

Genom historier har guldets kulturella betydelse förblivit en tidlös symbol och en del av vår kultur och arv.

Sammanfattning

Utöver sina konkreta användningsområden har guld vävts in i den mänskliga kulturen och representerar prestige, välstånd och andlig vördnad i olika civilisationer. Dess symbolik i religiösa artefakter, bröllop och prestigefyllda utmärkelser vittnar om dess bestående relevans i samhället.

När vi reflekterar över guldets underverk erkänner vi dess anmärkningsvärda resa från jordens djup till toppen av mänsklig önskan. Med sin eviga lockelse och universella dragningskraft fortsätter guld att lysa starkt, för evigt inristat i mänsklighetens historia och omhuldat i hjärtat hos människor världen över.

Klicka här för att se Tavex utbud av investeringsguld.

Guldpris (XAU-SEK)
24434,90 SEK/oz
  
- 9,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,41 SEK/oz
  
- 1,75 SEK

Läs också