Skapa bevakningar

Vad används silver till? [Hel guide gjord av en silver-expert!]

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 31.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24269,40 SEK/oz
  
- 181,40 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,10 SEK/oz
  
- 1,38 SEK

I denna omfattande guide tar vi en titt på silver och dess roll i olika branscher samt dess kulturella betydelse. Som branschexperter på Tavex har vi lång erfarenhet av att jobba med silver och kan ge en bra bild av hur man använder silver inom teknik, hälsovård, industriella sektorer och vardagslivet.

Köp silver till bra pris idag!

silver chip

Silvers industriella tillämpningar

Silver är en viktig metall inom olika industrisektorer, tack vare dess unika egenskaper som gör den till en värdefull komponent i modern teknik och tillverkningsprocesser. Här tar vi en närmare titt på de viktigaste tillämpningarna av silver i det industriella landskapet:

Elektronik och ledningsförmåga

circuit board silver

Silver är en viktig komponent i moderna apparater och system. Dess höga ledningsförmåga och termiska egenskaper gör det till en viktig metall inom elektronikindustrin. Så här bidrar silvrets ledningsförmåga till innovation och elektronisk prestanda:

 • Elektriska kontakter och anslutningar: Silvers låga elektriska resistans möjliggör ett effektivt strömflöde, vilket gör det utmärkt för elektriska kontakter och anslutningar. Dessa viktiga komponenter säkerställer anslutning och överföring av signaler inom elektroniska kretsar. Detta är viktigt för smartphones, datorer och hushållsapparater.
 • Strömbrytare och reläer: Silvers goda ledningsförmåga används också för brytare och reläer, som spelar en viktig roll för att styra elektriska kretsar. Genom att använda silver i dessa komponenter kan elektroniska system hantera högre strömmar och effektivt hantera kraftdistribution.
 • Tryckta kretskort (PCB): Tryckta kretskort utgör ryggraden i elektroniska enheter och ger en plattform för olika komponenter att sammankopplas. Silver används ofta i PCB som ledande spår, vilket möjliggör ett effektivt flöde av elektriska signaler mellan olika delar av kretsen.
 • Kraftelektronik: Inom kraftelektronik, där effektiv kraftomvandling och kraftdistribution är avgörande, är silver ofta förstahandsvalet. Det används i krafthalvledare, som dioder på grund av dess låga resistans och förmåga att hantera höga strömmar.
 • Lysdioder: Silver används i lysdioder (LED) och andra enheter som bidrar till elektriska anslutningar och effektiv ljusemission. Silvrets ledningsförmåga spelar en viktig roll för att säkerställa konsekvent och tillförlitlig belysning.

Silver spelar en viktig roll för att utveckla teknik och driver på innovationer som formar våra moderna liv. Silvrets exceptionella elektriska ledningsförmåga, i kombination med dess kompatibilitet med andra material, gör det till en oersättlig tillgång inom elektronikindustrin, som driver på utvecklingen och för oss mot en mer uppkopplad och effektiv framtid.

Vill du veta mer om investeringssilver från Tavex? Klicka här!

Sjukvård och antimikrobiella egenskaper

Silver in medicine

Silver har genom historien varit känt för sina antimikrobiella egenskaper, vilket gör det till en viktig tillgång inom medicin. Dessa egenskaper har använts för att skapa medicinsk utrustning och produkter som spelar en avgörande roll för att förebygga infektioner och främja läkning.

 • Rengöring av sår: Silver används ofta för att rengöra sår och för att skapa antimikrobiella förband. Dessa förband bidrar till att minska risken för infektion i sår genom att frigöra silverjoner som hämmar tillväxten av bakterier och andra mikroorganismer. Genom att skapa en miljö som är fientlig mot patogener påskyndar silverinfunderade sårförband läkningsprocessen och skyddar såret från potentiella komplikationer.
 • Katetrar och kirurgiska instrument: Inom sjukvården kan katetrar och kirurgiska instrument vara grogrunder för skadliga bakterier. Silverbelagda katetrar och instrument bidrar till att minska denna risk genom att effektivt reducera bakteriekolonisering. Detta förhindrar inte bara potentiella infektioner utan minskar också risken för komplikationer under medicinska procedurer.
 • Brännskade- och traumavård: För patienter med svåra brännskador eller traumatiska skador är infektionsprevention avgörande. Silverbaserade krämer och salvor används för att skydda brännskador och öppna sår från infektioner. Dessa behandlingar bidrar till vävnadsregenerering och minimerar risken för infektioner som ytterligare kan förstöra läkningsprocessen.
 • Implantat och proteser: När det gäller medicinska implantat och proteser är risken för infektioner ett stort problem. Silverbelagda implantat och proteser minskar denna risk genom att tillhandahålla en skyddande barriär mot patogener, vilket säkerställer framgång och livslängd för dessa livsförändrande medicinska ingrepp.

Silvers antimikrobiella egenskaper har revolutionerat hälso- och sjukvården genom att erbjuda vårdpersonal effektiva verktyg för att förebygga infektioner och främja bättre patientresultat. Silvrets bestående inverkan på sjukvårdsindustrin fortsätter att forma vårt sätt att se på patientvård och understryker vikten av att utnyttja naturens kraftfulla resurser för att främja människors hälsa.

Silver i bilindustrin

Car parts

Silvers inflytande sträcker sig till bilindustrin, där dess unika egenskaper fungerar som en hörnsten för viktiga komponenter och system.

 • Sensorer för krockkuddar: I moderna bilar spelar krockkuddesensorer en viktig roll för passagerarnas säkerhet. Dessa sensorer förlitar sig på silverbelagda elektriska kontakter för att läsa av snabb inbromsning för att utlösa krockkuddarna. Silverkontakternas tillförlitlighet och ledningsförmåga säkerställer att sensorerna reagerar korrekt och snabbt för att skydda passagerarna vid plötsliga kollisioner.
 • Tändstift: Tändsystemet är hjärtat i alla förbränningsmotorer. Silver spelar en viktig roll i tändstift, där det används för att belägga den centrala elektroden. Den silverbelagda elektroden ökar gnistans intensitet och livslängd, vilket leder till effektiv bränsleförbränning och optimal motorprestanda.
 • Elektriska kontakter: Elektriska kontakter är viktiga inom fordonsindustrin och underlättar elflödet inom olika system, t.ex. belysning, elektronik och kraftdistribution. Silvers utmärkta elektriska ledningsförmåga, i kombination med dess korrosionsbeständighet, gör det till ett idealiskt material för elektriska kontakter. Från strömbrytare till kontakter säkerställer silver ett pålitligt elektriskt flöde, vilket bidrar till fordonets övergripande funktionalitet.
 • Batteriteknik: Silver används även i avancerade fordonsbatterier. Silverbaserade material används som strömavtagare, vilket förbättrar batteriets effektivitet och energilagringskapacitet. Dessa framsteg spelar en viktig roll i utvecklingen av elfordon och hållbara transportlösningar.
 • Värme-ledningsförmåga: Förutom de elektriska egenskaperna utnyttjas silvrets exceptionella värmeledningsförmåga i bilars kylsystem. Silverbelagda radiatorer och värmeväxlare avleder effektivt överskottsvärme, vilket förhindrar överhettning och säkerställer optimal motorprestanda.

Silvers viktiga roll inom fordons- och elektroteknik understryker dess status som en kritisk metall för att driva teknisk innovation. När fordonsindustrin utvecklas mot mer hållbara och effektiva lösningar fortsätter silver att spela en nyckelroll i utformningen av morgondagens fordon och system.

Vattenrening

pouring water

Silvers exceptionella antimikrobiella egenskaper gör det till en nyckelspelare inom vattenrening och skyddar hälsan och välbefinnandet i samhällen över hela världen.

 • Filter och membran: I vattenreningssystem används silver i filter och membran. Dessa innovativa komponenter utnyttjar silvrets biocideffekt för att neutralisera skadliga bakterier och mikroorganismer som finns i vattenkällor. När vattnet passerar genom dessa filter eliminerar metallens antimikrobiella verkan potentiella patogener, vilket säkerställer att vattnet går att dricka.
 • Desinfektion och säkert dricksvatten: Användningen av silver i vattenrening bidrar till att förebygga vattenburna sjukdomar och säkerställer tillgången till rent dricksvatten. Genom att döda bakterier och hämma deras tillväxt fungerar silver som ett kraftfullt desinfektionsmedel som upprätthåller renheten och säkerheten i dricksvattnet för samhällen, särskilt i regioner där vattenburna sjukdomar utgör betydande hälsorisker.
 • Hälsa och välbefinnande i samhället: Tillgång till rent och säkert dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet och spelar en avgörande roll för att främja hälsa och välbefinnande i samhället. Silvers bidrag till vattenreningsteknik är ett bevis på dess djupgående inverkan på folkhälsan, särskilt i regioner som står inför utmaningar när det gäller vattenkvalitet och sanitetsproblem.

Vill du veta mer om vad silver används till? Klicka här?

Silvers kulturella och symboliska betydelse

silver

Utöver sina praktiska användningsområden har silver haft en djupgående kulturell och symbolisk betydelse genom historien, vilket har gjort det till en uppskattad metall i olika kulturer och samhällen. Låt oss titta närmare på några av de sätt som silver har överlevt tiden och blivit en symbol för skönhet, renhet och prestation:

 1. Smycken: Silvrets glans och formbarhet har gjort det till ett populärt val för tillverkning av smycken och prydnadsföremål. Från designade halsband och örhängen till eleganta armband och ringar, har silver prytt individer i århundraden.
 2. Kulturella religiösa föremål: I olika civilisationer har silver använts för att tillverka kulturella artefakter och religiösa föremål. Dess användning i religiösa ceremonier, statyer och heliga föremål återspeglar dess uppskattade plats i ritualer och andliga praktiker.
 3. Mynt, medaljer och utmärkelser: Silvers historiska användning som valuta återspeglar dess universella acceptans och bestående värde. Förr i tiden var silvermynt ett vanligt bytesmedel, och även idag är det en viktig komponent vid prägling av minnesmedaljer och prestigefyllda utmärkelser.
 4. Konst och design: Silvrets fängslande glans har inspirerat konstnärer och hantverkare genom historien. Det har använts i fint silverbestick, dekorativa föremål och konstnärliga mästerverk, vilket ger elegans till konst och design.
 5. Kulturella traditioner och festivaler: I olika kulturer spelar silver en central roll i traditionella firanden och festivaler. Det används ofta för att skapa invecklade och ceremoniella föremål som har en djup kulturell betydelse.
 6. Status och social betydelse: Silvrets sällsynthet och skönhet har historiskt sett förknippats med status och rikedom. Att äga silverföremål eller vara utsmyckad med silversmycken betyder välstånd och prestige.

Silvrets lockelse i kulturella och symboliska sammanhang är ett bevis på dess tidlösa dragningskraft. När vi upptäcker dess kulturella betydelse får vi en djupare förståelse för den djupgående inverkan som silver har haft på den mänskliga erfarenheten och som överskrider gränser och generationer med sin universella dragningskraft.

Vill du veta mer om investeringssilver från Tavex? Klicka här!

Guldpris (XAU-SEK)
24269,40 SEK/oz
  
- 181,40 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,10 SEK/oz
  
- 1,38 SEK

Läs också