Skapa bevakningar

Vad är Platina? Jämförelse med guld och silver

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 30.06.2021
Guldpris (XAU-SEK)
24391,70 SEK/oz
  
- 52,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,05 SEK/oz
  
- 2,11 SEK

Guld och silver är ädelmetaller som alla känner till. Guld brukar ses som ett ”portföljskydd” mot ekonomiska risker och potentiella finanskrascher när det handlar om investeringar. Silver är mer känt som en industrimetall som används för framställning inom diverse teknik, medicin, förnybar energi med mera. Även platina är känd som en industrimetall, men den används även i stor utsträckning vid smyckestillverkning.

I den här artikeln jämför vi guld, silver och platina. Vi skriver om egenskaper, användning, priser för platina samt om platina som en investering.

Guld, silver och platina. Vilka är de främsta skillnaderna?

Guld

Den mest populära ädelmetallen på marknaden. Guld är känt för sin hållbarhet – det varken rostar eller korroderar. Guld har också en god värme- och elektrisk ledningsförmåga. Inom industrin används den mest för elektronisk utrustning och inom tandläkarbranschen. En av de största användningsområdena för guld är givetvis smycken. För investerare är guld dock mest känt som en finansiell riskspridare och som ett skydd för investeringar under perioder av ekonomisk instabilitet.

  • Guld anses vara en säker värdebevarare.
  • Under politiska kriser och/eller krig har guld historiskt sett alltid varit det finansiella instrument som man investerar pengar i.
  • När avkastningen på aktier och fastigheter går sämre brukar investerare flytta sina pengar till guld eftersom guldet behåller sitt värde och till och med ökar i pris under sådana här omständigheter.

Köp guld till bästa pris här:

Silver

Silver är mer mångsidigt. Å ena sidan påminner det om guld – en metall som är en värdebevarare. Å andra sidan spelar silver en oerhört viktigt roll inom industrisektorn. Av den anledningen är silverpriset också mer volatilt än guldpriset. På samma sätt som guldet investerar man i det när det är dåliga ekonomiska tider.

  • Silver används i batterier, supraledare och mikrokretsar.
  • Av alla grundämnen är silver den bästa elektriska ledaren och används faktiskt som standard när man mäter andra ledare. På en skala från 0 till 100 har silver 100 när det gäller elektrisk ledningsförmåga. Koppar ligger på 97 och guld på 76. (1) Detta är ett av de största skälen till att silverpriset påverkas mycket mer av industrisektorns ekonomiska tillstånd i än vad guldet gör.
  • I likhet med guld har silverpriset en tendens att öka när de globala finansmarknaderna går ner.

Köp silver till bästa pris här: 

Platina

Jämfört med guld och silver är platina mycket mer volatil än dessa båda. Detta beror främst på att platina uppskattas att vara ungefär 3,5 gånger så sällsynt som guld och svårare att utvinna. Platina är, precis som silver, en industrimetall som används flitigt inom fordonsindustrin, smyckestillverkning samt medicin- och elektronikbranschen.

Var används den?

Det är en enorm efterfrågan på platina från bilindustrin. Platina är en nyckelkomponent i katalysatorer som används för att minska skadliga utsläpp. Detta står för ungefär 50 % av den årliga efterfrågan på platina. (2)

Näst efter bilindustrin kommer efterfrågan från smyckestillverkning.

Platina används även inom kemisk industri som katalysator för att producera salpetersyra, silikon och bensen. Elektronikindustrin använder platina för datorhårddiskar och termoelement. (2)

Var bryts den?

Platina förekommer i sin rena ursprungliga form eller som platiniridium, en naturlig legering av platina och iridium. Platina återfinns i tunna sulfidlager i vissa basiska magmatiska bergarter och bryts i Kanada, Ryssland, Sydafrika, USA, Zimbabwe och Australien. En viss mängd platina erhålls som en biprodukt vid bearbetning av koppar och nickel. (3)

Den största delen platina bryts i Sydafrika och Ryssland (cirka 75 %).

Platina som investering & vad som påverkar priserna

Platinapriset är mycket mer volatilt än guld och till och med silver. Prisrörelserna för platina är starkt kopplade till bilindustrin. Förändringar i biltillverkningsteknik med mera kan ha stor inverkan på platinapriset.

Eftersom cirka 75 % av all platina bryts i Sydafrika och Ryssland bör man vara medveten om potentiella geopolitiska frågor, särskilt när det gäller Kina och USA eftersom dessa två är de största köparna av platina. Eventuella geopolitiska problem, tullar eller handelsrestriktioner kan ha stor inverkan på platinapriset.

Då merparten av platina utvinns i Sydafrika och Ryssland är riskerna stora för prismanipulationer som kan ge stöd för och till och med på konstgjord väg höja platinapriserna.

På grund av sin volatilitet passar inte platina alla investerare. Med det sagt har Platina (förkortat: XPT) ändå ökat rejält under de senaste 18 månaderna.

I mars 2020 var platinapriset så lågt som 565 dollar, och i februari 2021 noterades det högsta priset någonsin för platina på 1339 dollar, vilket motsvarar en avkastning på över 135%.

Sammanfattningsvis är platina den tredje mest populära metallen att investera i. Den är betydligt mer volatil än guld och silver på grund av att den är så sällsynt, platser där den bryts och bilindustrins inflytande på den. Platina är en mer riskabel investering än guld och silver, men å andra sidan kan den också ge bättre avkastning än dessa båda.

Du kan köpa platina här: 

 


(1)    https://tavex.se/en/10-interesting-facts-about-silver/

(2)    https://www.rsc.org/periodic-table/element/78/platinum

(3)    https://mineralseducationcoalition.org/elements/platinum/

 

Guldpris (XAU-SEK)
24391,70 SEK/oz
  
- 52,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,05 SEK/oz
  
- 2,11 SEK

Läs också