Skapa bevakningar

Vilken påverkan har inflationen på guldpriset?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 01.12.2021
Guldpris (XAU-SEK)
24271,20 SEK/oz
  
- 185,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,35 SEK/oz
  
- 1,31 SEK
gold

Det är nog få som har missat att vi i dag har en inflation i både Sverige och Europa igen. I Sverige ligger denna nu på 3,1 procent, i Europa på 4,1 procent medan den ligger på höga 6,2 procent i USA, alla siffror på årsbasis. I USA nådde inflationen sin högsta nivå på mer än 30 år, och guldet svarade med att spränga genom den tidigare motståndsnivån på 1 835 dollar per troy ounce den 10 november 2021.

Huruvida inflationen är här för att stanna är ännu så länge för tidigt att uttala sig om, men guld har alltid visat sig vara en bra försäkring mot inflationen. Det finns ingen garanti för att så kommer vara fallet även denna gång, men det är alltid bra att titta närmare på inflationen och dess påverkan på både den svenska kronan, guldpriset och den amerikanska dollarn. Det sistnämnda är den valuta som guld handlas till internationellt.

Guldmarknaderna försöker bara förstå…

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve Bank (Fed) är på väg att börja trappa ned sitt obligationsköpsprogram. Samtidigt tittar räntehandlarna på Fed Fund Futures som indikerar att marknaden tittar på december 2022 för nästa Fed-räntehöjning.

Guldmarknaden verkade förvirrad i oktober, oförmögen att avgöra

  • om en stramare Fed-politik utgör en risk för ekonomin, och
  • om inflationen är övergående eller långsiktig.

Inflationsosäkerheten verkar inte hjälpa

Guld reagerar tydligt på inflationstrycket. Detta har dock kompenserats av en tro på marknaden att en stramare Fed-politik kommer att hålla tillbaka inflationen och att ekonomin är tillräckligt robust för att stå emot högre räntor.

Förvirringen i hur man tolkar guldets svar under denna Fed-övergångsperiod kommer att kräva tålamod. Många marknadsbedömare anser att det finns en betydande risk för att den likviditetsdrivna ekonomin och aktiemarknaden kan misslyckas när Fed väl går för att dränera likviditeten. Dessutom tror många marknadsbedömare att strukturella förändringar i ekonomin kommer att leda till en flerårig inflationscykel. Historiskt sett har inflation alltid gynnat dem som har ägt fysiskt guld.

Stöd fortfarande på plats för högre guldpriser

En längre vy ett positivt perspektiv på guldpriset. Från 2013 till 2019 låg guldpriset fast i ett intervall mellan $1 150 och $1 360 per uns. Guld bröt ur detta intervall i mitten av 2019 när den amerikanska centralbanken Fed började sänka räntorna. Guldmarknaden såg sig aldrig tillbaka. Medan guldpriset inte nådde så högt att det tog sig över 2 000 dollar per troy ounce, är nuvarande nivåer på runt $1 800 ett bra pris.

Guldpriset har hållit fast trots att Fed stramar åt förväntningarna, högre avkastning, styrka i amerikanska dollar, konkurrens från andra tillgångsklasser och ihållande nettoförsäljning från börshandlade guldtackor. Detta tyder på att guld stöds av en kärna av investerare som ser behovet av investeringar som kan hjälpa till att skydda deras förmögenhet från oönskade risker.

Det amerikanska finansdepartementet rapporterade att budgetunderskottet 2021 var 2,77 biljoner dollar, jämfört med föregående års 3,1 biljoner dollar. Kongressens budgetkontor räknar med att underskottet kommer att uppgå till 1,15 biljoner dollar 2022.

Inflationsrädslan ökar värdet på både guldet och den amerikanska dollarn

Aktiemarknaden blomstrar och trots osäkerhet om ekonomin är Wall Street övertygad om att börsen kan fortsätta att gå framåt. Men när inflationen stiger, finns det också en underström av oro för vad framtiden har att erbjuda.

Vill du ha bevis? Se bara på den senaste tidens uppgång i guld och den amerikanska dollarn. Guldpriset handlas nu till den högsta nivån på fem månader medan den amerikanska dollarn inte varit så här stark sedan juli 2020.

Utlösaren för den senaste uppgången i guld är uppgifter förra veckan som visade att amerikanska konsumentpriser stiger i den snabbaste takten på tre decennier. Företag som livsmedelstillverkaren Tyson Foods har indikerat att de inte förväntar sig att inflationen kommer att lätta upp någon gång snart, och de kommer sannolikt att fortsätta att höja priserna. Därefter kom uppgifter om en ny variant av Coronaviruset från Sydafrika som sänkte börserna världen över.

För att bryta ner det: Guld är en favorit bland investerare som vill skydda sig mot de långsiktiga effekterna av inflation. Det är en materiell tillgång med begränsat utbud, vilket gör det mindre sårbart för erosion av pengars värde orsakad av stigande priser.

Inflationsutsikterna driver också penningförvaltare mot den amerikanska dollarn. Satsningarna växer på att Federal Reserve kan behöva höja räntorna nästa år för att hålla ett lock på priserna. Det kan öka avkastningen på tillgångar som amerikanska statsobligationer – som investerare skulle behöva mer dollar för att ösa in.

Investerare mötte senast inflationsrisk i början till mitten av 2000-talet, och den mest anmärkningsvärda inflationen inträffade på 1970-talet. Många investerare idag kan känna sig dåligt förberedda och inte veta exakt hur de ska hantera denna risk, vilket också innebär att de kanske inte är korrekt positionerade för att reagera på en utdragen inflationsmiljö. En snabb sökning på nätet bekräftar att inflation har varit ett populärt ämne under denna senaste marknadscykel, som började i början av 2020 när pandemin började.

Vad är det som orsakar denna senaste period av inflation?

Den nuvarande inflationen orsakas av flera faktorer som konvergerar samtidigt. Oöverträffad penning- och finanspolitik för att få den globala ekonomin att rulla till pre-pandeminivåer i kombination med uppdämd efterfrågan och utbudsbegränsningar har lett till det nuvarande inflationstrycket.

För att gå tillbaka till det mest basala finns det tre generella typer av inflation: efterfrågan (pull), kostnads (push) och inbyggd. Det som i första hand började som en efterfrågemiljö på grund av återöppningen av ekonomin efter pandemin kan nu övergå till ett kostnadsscenario eftersom begränsningar i leveranskedjan och stigande insatskostnader för producenter blir mer framträdande. Beståndsdelar av båda som inträffar samtidigt hjälper till att underblåsa den ihållande uppblåsningsbranden.

Den större frågan, och den som mycket väl kan avgöra den långsiktiga effekten, är om köpbeteendet redan har anpassats när prisökningar återspeglas i vardagen. Detta kallas inbyggd inflation. Om konsumenterna tror att priserna kommer att fortsätta att stiga kan de psykologiskt gå och köpa produkter i överskott idag och dessutom kan de kräva högre löner för att spegla dessa inflationsförväntningar. Eftersom detta tänkesätt blir mer genomgripande för både konsumenter och producenter, kommer det sannolikt att förlänga inflationstrycket.

Konsumenternas förväntningar visar på inflationsbekymmer

 

Källa: New York Fed Survey of Consumer Expectations. Data per 31 juli 2021.

Vad indikerar de senaste siffrorna?

Inflationen vidgas, och detta utmanar den övergående inflationsberättelsen. Under det senaste året ökade den amerikanska inflationen (mätt med KPI) med 6,2 %, det amerikanska producentprisindexet (PPI) steg med 8,6 % och EU:s KPI (mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet) nådde en 13-årig högsta på 4,1 %. Prisindexet för personliga konsumtionsutgifter steg med 4,4 % jämfört med föregående år, den högsta nivån på 30 år. Core PCE, som tar bort flyktiga energi- och livsmedelskomponenter är Federal Reserves (Feds) föredragna mått för att mäta inflationen och har satt 2% som målnivå. Core PCE Index är upp 3,6 % från förra året.

Var står Fed när det gäller inflationen för tillfället?

Under det senaste året har pågående kommentarer från Fed till stor del presenterat det övergående perspektivet och först nyligen har Fed ändrat sin budskap något.

Medan idén om nedtrappning och stigande räntor har diskuterats som inflationsbekämpande åtgärder i mer explicita termer på senare tid, verkar det som om Fed inte helt har övergett sin tillfälliga hållning.

Federal Reserves ordförande Jerome Powell sa inför en kongresskommitté den 27 september 2021: ”När ekonomin fortsätter att öppnas igen och utgifterna återhämtar sig, ser vi ett uppåtriktat tryck på priserna, särskilt på grund av utbudsflaskhalsar i vissa sektorer. Dessa effekter har varit större och mer långvariga än väntat, men de kommer att avta, och när de gör det förväntas inflationen falla tillbaka mot vårt långsiktiga mål på 2 %.”

Historiskt sett har guld varit en bra värdebevarare. Vi ser nu en hög inflationstakt i USA, medan andra säger att den så kallade kärninflationen i Sverige inte är fullt så hög. Då guldpriset sätts i dollar och inte i kronor innebär det att dollar som placeras i guld, allt annat lika, har en bra inflationssäkring i guld.

Var står den svenska riksbanken när det gäller inflationen för tillfället?

Den svenska inflationen ligger nu på den högsta nivån på tretton år, påeldad av stigande livsmedelspriser, högre kostnader för elektricitet och drivmedel. Detta är emellertid inte tillräckiligt för att räntan skall höjas säger Riksbanken. Trots att den svenska ekonomin nu nästan är tillbaka på pre-pandemiska nivåer anser Riksbanken att ekonomin behöver ytterligare stimulans. Av den anledningen lättar de inte på gaspedalen. Riksbankschefen Ingves kommenterade att han ser att inflationstakten kommer att sjunka till årsskiftet. Det är å andra sidan hans arbete att försöka lugna marknaden, och han kan under inga omständigheter säga annat.

Notera att allt annat lika innebär en investering i guld att dina besparingar behållersin köpkraft. Med inflation förlorar kronorna köpkraft, och då är guldet ett skydd.

Om inflationen är här föra att stanna, hur ska investerare anpassa sina portföljer?

Realtillgångar, inklusive naturresurser och råvaror, har historiskt sett presterat bra i dessa marknadsmiljöer. Guld är en av de enklaste realtillgångarna som går att handla för en privatperson.

Låt oss undersöka de två sista stora perioderna av hög inflation, på 1970-talet och i början av 2000-talet.

Genomsnittlig 12-månaders realavkastning när KPI är på eller över vissa nivåer (1969-1981)

Källa: Bloomberg. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Avsaknaden av en lång indexhistorik begränsar en del av datatillgängligheten för vissa tillgångsklasser när man tittar på 1970-talsperioden. Men helt klart överträffar råvaror och guld aktier och obligationer över förhöjda inflationsnivåer. Utökad data finns tillgänglig för nästa inflationsperiod, som ägde rum i början av 2000-talet.

Genomsnittlig 12-månaders realavkastning när KPI är på eller över vissa nivåer (2003-2007)

Källa: Bloomberg. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Efter en längre period av viloläge har råvaror som ädelmetaller återhämtat sig avsevärt och är en av de bäst presterande tillgångsklasserna under den senaste marknadscykeln. Trots denna överavkastning är många investerare fortfarande underviktade och kan därför inte vara korrekt positionerade för att kompensera inflationen. Faktum är att viktningen av energi och material i S&P 500 har minskat i takt med att råvarumarknaden har återhämtat sig.

Hur påverkar oron över att den globala tillväxten för naturresurser och råvaror avtar?

Det finns oro över att den globala tillväxten avtar. Internationella valutafonden (IMF) reviderade i oktober sin globala tillväxtprognos nedåt från 6 % i juli till 5,9 % och från 7 % till 6 % specifikt för USA. Dessutom var den amerikanska jobbrapporten för september under förväntningarna för andra månaden i rad.

Visst är den samtidiga förekomsten av avtagande global tillväxt tillsammans med stigande inflation, eller stagflation, en viktig faktor som investerare bör överväga. Men om historien är några bevis, var den senaste perioden då detta inträffade på 1970-talet, och som nämnts ovan presterade dessa tillgångsklasser bra.

Kärninflationen, som exkluderar energi och mat, steg med 4,6 %, den snabbaste takten på 30 år. Livsmedelspriserna steg med 5,3 % från år till år, vilket är den största ökningen sedan januari 2009, medan bensinpriserna steg med 6,1 %, den största ökningen sedan mars

Inflationen är inte övergående

Det ser mer och mer ut som att Federal Reserve gör eller kan göra ett politiskt misstag. Centralbanken har hävdat att inflationen är övergående, men oktobers KPI-utskrift tyder på att uppfattningen är felaktig. Analytiker Edward Moya från OANDA sa i ett mejl att det kan ta några fler hetare inflationsrapporter än väntat innan Fed kommer att vända på sin uppfattning att den nuvarande inflationen bara är övergående.

Analytiker Ole Hansen på Saxo Bank noterade att amerikanska 10-åriga realräntor stödde guldrallyt och sjönk till den lägsta någonsin på -1,25%. Men guldets förmåga att röra sig högre trots att dollarn nått sin högsta nivå på 16 månader har fångat marknadens uppmärksamhet.

Hansen sa att det kan vara ett tecken på att marknaden äntligen håller på att vakna upp till insikten om att inflationen är ett långsiktigt problem snarare än ett övergående. Som ett resultat har guld en del att komma ikapp jämfört med nuvarande reala avkastningsnivåer.

Efter det senaste FOMC-mötet började marknadsbevakare tro att Fed skulle ignorera den skyhöga inflationen och istället fokusera på arbetsmarknaden. Moya sa i ett mejl att mer än 4 miljoner jobb fortfarande måste tillsättas för att ekonomin ska nå nivåer före pandemin. Hansen tror dock att inflationen i oktober var tillräckligt varm för att den kommer att skaka marknaden och öka förväntningarna på en räntehöjning av Fed nästa år.

Vart tar guldpriset vägen nu?

Guld hade varit intervallbundet under $1 800 per uns under en tid och hade inte brutit över $1 835 sedan juli. Enligt Hansen stödde detta faktum en dislokation mellan fallande reala avkastningar och intervallbundet guld. Även om dollarn förblir stark, hävdar han att guld har en del att ta igen. Hansen tror att guldpriset kan toppa 1 900 dollar per uns med reala avkastningar runt nuvarande nivåer.

För nu tycks guld möta ett visst motstånd på cirka 1 865 $ per uns, eftersom priset har gått upp till den nivån några gånger i handeln på torsdagen men hela tiden misslyckades med att bryta igenom den nivån. Colin Cieszynski sa till Kitco News att han ser guldpriset stiga till 1 920 dollar per uns.

Hansen tillade att den alltför heta inflationen ökade antalet förväntade räntehöjningar nästa år till två och en halv. .”

Dollarn steg också över hela linjen, och euron kontra dollarn föll under den psykologiska nivån på 1,15 euro för första gången sedan juli 2020. Dessutom påpekade Hansen att guldets nyfunna styrka och förmåga att klättra trots den starka dollarn hjälpte den gula metallen att nå ett års högsta i euro på 1 625 euro per uns.

Inflationssäkringar

Tack vare de nya inflationsbekymmerna handlas guldpriserna på cirka fem månaders högsta nivå. Bob Haberkorn från RJO Futures sa till Kitco News att inflationen är här för att stanna och att den bara kommer att bli värre. Han sa också att om guldet skulle ta sig upp så skulle det bero på den nya inflationsrädslan.

”Inflationen som nådde en topp i 30 år var musik i guldhandlares öron”, sa Moya i sitt mejl. ”Sättet som guldhandeln utvecklas ser mestadels hausse ut. Återhämtningen på arbetsmarknaden kommer sannolikt att ta längre tid än några månader för Fed att säga att uppdraget uppnåtts med maximal sysselsättning, och pristrycket kommer att fortsätta att utlösa inflationssäkringar till ädelmetaller. Om Fed gör ett politiskt misstag och måste snabbt höja räntorna och skicka ekonomin in i en recession, borde det vara en miljö där guld överträffar aktier.”

Han förväntar sig att guldmomentumet kommer att förbli på plats om realräntorna fortsätter att sjunka, men guld är inte den enda inflationssäkringen. Analytiker pekar också på prisåtgärder i bitcoin som ett tecken på att investerare också vänder sig till kryptovalutan som en inflationssäkring.

”Trots att både amerikanska räntor och dollarn stigit på senare tid verkar guld ha hittat sitt steg och fokuserar på den oroande inflationsbilden istället”, säger Ed Meir, en konsult fokuserad på metaller på mäklarföretaget ED&F Man Capital Markets, i en kommentar.

 

 

Guldpris (XAU-SEK)
24271,20 SEK/oz
  
- 185,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,35 SEK/oz
  
- 1,31 SEK

Läs också