Skapa bevakningar

Guld ETF jämfört med fysisk guld: introduktion till guldinvestering

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 02.08.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25946,20 SEK/oz
  
+ 314,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,40 SEK/oz
  
+ 10,40 SEK

När det gäller investeringar har guld alltid setts som en symbol för rikedom och stabilitet. Det lockar både erfarna investerare och nybörjare som vill skydda sina pengar. Man kan investera i guld på två huvudsakliga sätt: Börshandlade guldfonder (ETF:er) och fysiskt guld.

Här jämför vi ETF:er för guld och fysiskt guld som investeringsalternativ. Varje metod har sina egna fördelar och begränsningar, och de tilltalar olika typer av investerare beroende på deras preferenser, hur mycket risk de är bekväma med och deras investeringsmål.

Här kan du köpa fysiskt guld till bra pris!


(Foto gjort av Jingming Pan på Unsplash)

Introduktion till guldinvestering

Guld har alltid varit en fängslande investeringstillgång som värderats över kulturer och generationer för sin skönhet, sällsynthet och inneboende värde. Även i den moderna finansvärlden är guld en viktig tillgång för både erfarna investerare som söker stabilitet och nybörjare som vill skydda sin förmögenhet.

En av de viktigaste anledningarna till att guld är så attraktivt som investering är dess status som en säker tillflyktsort. Vid ekonomisk osäkerhet, geopolitiska spänningar eller instabila marknader vänder sig investerare ofta till guld som en pålitlig värdebevarare och ett skydd mot inflation.

Genom historien har guld visat sig bevara förmögenheter under kriser, vilket gör det till en ”krisråvara” som behåller eller till och med ökar i värde när andra tillgångar sjunker kraftigt.Guldets fysiska existens skiljer det dessutom från andra finansiella tillgångar som aktier, obligationer eller digitala valutor. Dess påtagliga natur erbjuder säkerhet för dem som uppskattar att äga något fysiskt.

Investerare som oroar sig för fiatvalutors sårbarhet för ekonomiska fluktuationer diversifierar ofta sina portföljer med guld för att minska valutarisken.

Förutom sin roll som en säker tillflyktsort har guld en djup kulturell betydelse som en symbol för rikedom och välstånd. I olika samhällen har guld använts i kulturella sedvänjor, ceremonier och religiösa traditioner, vilket förstärker dess inneboende värde.

Denna universella vördnad för guld gör det allmänt accepterat som en form av förmögenhet som efterfrågas av enskilda investerare och centralbanker som vill stärka sina reserver.


(Tavex Investment Package)

Vad är guld-ETF:er?

Om du är ny i ETF-världen rekommenderar vi att du läser ”Vad är ETF:er? Förstå grunderna i börshandlade fonder” först.

Guld-ETF:er, kort för Gold Exchange-Traded Funds, är ett allmänt använt och bekvämt sätt för människor att investera i guld utan att äga den fysiska metallen. Dessa fonder fungerar som öppna eller börshandlade fonder, vilket gör det möjligt för investerare att köpa aktier som spårar prisrörelserna för guldrelaterade tillgångar.

Dessa aktier handlas på stora börser, vilket gör det enkelt för privatpersoner att investera i guld utan fysiskt ägande.

Guld-ETF:er är utformade för att nära följa priset på äkta guld. Detta finansiella instrument låter investerare ta del av upp- och nedgångar på guldmarknaden utan att äga fysiskt guld. Det är som att investera i guld utan att lagra eller hantera metallen.

Guld-ETF:er äger vanligtvis fysiska guldtackor eller tillgångar relaterade till guld som återspeglar metallens värde som de vill spåra. Varje andel i ETF:en är kopplad till en specifik mängd guld, till exempel en bråkdel av ett uns, och dess värde rör sig i linje med förändringar i guldpriset.

Det bästa är att dessa ETF:er handlas på börser, så investerare kan enkelt köpa eller sälja sina andelar när som helst under handelsdagen till de aktuella marknadspriserna. Detta ger mycket flexibilitet och likviditet.

Dessa ETF:er är också mycket transparenta i sin prissättning. Värdet på ETF:ens tillgångar matchar nära det aktuella marknadspriset på guld, vilket gör det till ett enkelt och effektivt val för alla typer av investerare, oavsett om det är privatpersoner eller stora institutioner.

Hur fungerar guld-ETF:er?

Guld-ETF:er fungerar enkelt och blandar fördelarna med vanliga fonder och börsnoterade aktier. De samlar in pengar från investerare för att köpa och inneha antingen fysiskt guld eller finansiella produkter som är relaterade till guld. Detta skapar en pool av tillgångar som representerar värdet på det guld som de försöker följa på marknaden.

Till skillnad från fonder handlas Gold ETF-aktier på börser, vilket ger investerare flexibiliteten att köpa eller sälja aktier under hela handelsdagen till marknadspriser istället för att vara begränsade till ett enda dagligt pris som fonder.

Värdet på varje Gold ETF-andel är direkt knutet till en specifik mängd guld. När guldpriset fluktuerar ändras ETF:ens nettotillgångsvärde (NAV) i samma takt. Fondens mål är att replikera utvecklingen av guldpriset, antingen direkt genom att inneha fysiskt guld eller indirekt genom derivat och andra guldrelaterade finansiella instrument.

För att säkerställa att ETF:en följer guldpriset så nära som möjligt förvaltar professionella fondförvaltare noggrant fondens innehav och köper och säljer guldtillgångar efter behov.

Guld-ETF:er erbjuder investerare flera bekvämligheter och effektivitetsvinster. Genom att investera i andelar i en guld-ETF får investerare exponering mot guldmarknaden utan behov av fysisk lagring eller komplexiteten med att köpa och sälja fysiskt guld.

Dessutom ger handel med Gold ETF-aktier på börser likviditet och flexibilitet, vilket gör att investerare kan genomföra transaktioner snabbt och till marknadspriser. Denna lättillgänglighet och transparenta prissättning gör guld-ETF:er attraktiva för dem som vill lägga till guldexponering i sina investeringsportföljer.

Fördelar och nackdelar med guld-ETF:er

gold digital Källa

Fördelar

 • Diversifiering: Guld-ETF:er erbjuder investerare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att diversifiera sina investeringsportföljer. Genom att inneha andelar i en guld-ETF får investerarna exponering mot guldmarknaden utan att direkt köpa fysiskt guld. Denna diversifiering kan vara särskilt värdefull under ekonomisk osäkerhet när guld vanligtvis fungerar som en säker hamntillgång och erbjuder skydd mot marknadsvolatilitet och inflationstryck.
 • Likviditet och tillgänglighet: Guld-ETF:er handlas på stora börser, vilket ger investerarna hög likviditet och flexibilitet att köpa eller sälja aktier under hela handelsdagen till marknadspriser. Denna tillgänglighet gör det möjligt för investerare att snabbt justera sina positioner som svar på förändrade marknadsförhållanden.
 • Kostnadseffektiva: Guld-ETF:er har i allmänhet lägre kostnader än att förvärva och lagra fysiskt guld, vilket gör dem till ett prisvärt sätt att investera i guld. Kostnadseffektiviteten hos guld-ETF:er är attraktiv för investerare som vill exponera sig mot guld utan att drabbas av höga transaktionskostnader eller lagringsavgifter i samband med fysiskt guldägande.
 • Inga problem med lagring: Guld-ETF-investerare behöver inte oroa sig för lagrings- och säkerhetsproblem med att äga fysiskt guld. Bördan att säkert förvara den ädla metallen flyttas till fondleverantören eller förvaringsinstitutet, vilket ger investerarna sinnesfrid.
 • Transparent prissättning: Värdet på guld-ETF-andelar följer nära guldets aktuella marknadspris. ETF:ens nettotillgångsvärde (NAV) uppdateras ofta under handelsdagen och återspeglar förändringarna i det underliggande guldpriset. Denna transparens säkerställer att investerare enkelt kan övervaka utvecklingen av sina investeringar.

Nackdelar

 • Marknadsrisk: Guld-ETF:er är föremål för marknadsrisk som alla investeringar som är kopplade till priset på en underliggande tillgång. Värdet på Gold ETF-andelar kan fluktuera baserat på förändringar i guldpriset. Om guldmarknaden upplever betydande volatilitet eller en långvarig nedåtgående trend kan värdet på Gold ETF-andelarna sjunka, vilket kan leda till förluster för investerare.
 • Fel i spårningen: Vissa guld-ETF:er kanske inte perfekt följer utvecklingen av det underliggande guldpriset. Faktorer som kostnader, ineffektivitet i förvaltningen och användning av derivat kan leda till avvikelser mellan ETF:ens avkastning och det faktiska guldpriset, vilket resulterar i ett spårningsfel.
 • Motpartsrisk: Guld-ETF:er som använder derivat eller investerar i finansiella instrument istället för att direkt inneha fysiskt guld kan utsättas för motpartsrisk. Om motparten, t.ex. emittenten av derivaten eller de finansiella produkterna, fallerar eller får ekonomiska svårigheter kan det ha en negativ inverkan på ETF:ens resultat och investerarnas avkastning.
 • Investeringar i pappersguld: Vissa investerare föredrar att äga fysiskt guld som en materiell tillgång och uttrycker oro över guld-ETF:ernas papperskaraktär. Guld-ETF:er representerar ägande av guldrelaterade finansiella instrument snarare än fysiskt guld, vilket kanske inte passar dem som söker direkt innehav av den ädla metallen.
 • Kostnadskvoter och avgifter: Guld-ETF:er har i allmänhet lägre kostnadsprocent än aktivt förvaltade fonder men har ändå förvaltningsavgifter. Dessa avgifter kan påverka avkastningen, särskilt under perioder med låga eller negativa prisrörelser.

Som med alla investeringar är det viktigt att förstå för- och nackdelarna med guld-ETF:er för att kunna fatta välgrundade beslut. Investerare bör noggrant bedöma sin risktolerans, sina investeringsmål och preferenser innan de beslutar om de ska inkludera guld-ETF:er i sin investeringsportfölj. Diversifiering, professionell rådgivning och en balanserad investeringsstrategi kan bidra till att minska vissa av de risker som är förknippade med guld-ETF:er och bidra till en väl avrundad investeringsstrategi.

Vad är en investering i fysiskt guld?

Fysiskt guld anses vara det ”riktiga” guldet och har under tusentals år värderats som ett tecken på rikedom, välstånd och skönhet. Människor har beundrat dess glänsande utseende, förmåga att enkelt formas och motståndskraft mot skador, vilket har gjort det mycket eftertraktat för dekorationer och som en form av pengar sedan urminnes tider.

På dagens finansmarknader är fysiskt guld fortfarande populärt bland investerare som vill bevara sin förmögenhet, diversifiera sina portföljer och skydda sig mot ekonomiska osäkerheter.

Att förvärva fysiskt guld kan göras på olika sätt. Många investerare väljer guldmynt som präglas av staten eller privata myntverk. Dessa mynt finns i olika valörer, storlekar och utföranden, och avbildar ofta nationella symboler eller historiska personer.

De mest kända guldmynten är American Gold Eagle, Canadian Gold Maple Leaf, och South African Krugerrand.

Ett annat alternativ är att investera i guldtackor, som varierar i storlek från små 1-ounce-tackor till större kilogramtackor, vilket ger flexibilitet för investerare med olika budget.

Varför investera i fysiskt guld?

Fysiskt guld är känt för sin höga likviditet, vilket gör det relativt enkelt att konvertera till kontanter eller andra tillgångar vid behov. Guldhandlare och säljare av guldtackor som har ett gott rykte är lättillgängliga och garanterar en rättvis prissättning baserad på de rådande guldmarknadsräntorna. Detta likviditetsattribut gör det möjligt för investerare att snabbt reagera på förändrade finansiella förhållanden eller dra nytta av potentiella möjligheter.

En av de viktigaste anledningarna till att investerare vänder sig till fysiskt guld är dess potential att fungera som ett skydd mot inflation och ekonomisk osäkerhet. Guld har en historik av att behålla sitt värde och anses vara ett säkert val under osäkra ekonomiska situationer. När aktiemarknaden är skakig, valutor tappar i värde eller spänningar uppstår mellan länder kan fysiskt guld vara en säker plats att skydda dina pengar och bidra till att diversifiera din investeringsportfölj.

Dessutom eliminerar fysiskt guldägande motpartsrisken, en risk som förknippas med andra finansiella tillgångar som är beroende av en emittents eller institutions tillförlitlighet och finansiella hälsa. Investeraren äger en materiell tillgång i form av fysiskt guld utan att vara beroende av en tredje part för att fullgöra sina åtaganden.

Som med alla investeringar finns det vissa överväganden att göra när man väljer fysiskt guld. Förvaringskostnader, säkerhetsåtgärder och risken för förfalskade produkter bör utvärderas noggrant. Dessutom kan fluktuationer på guldmarknaden påverka värdet på innehav av fysiskt guld, och investerare bör ha ett långsiktigt investeringsperspektiv när de inkluderar fysiskt guld i sin portfölj.

För- och nackdelar med investeringar i fysiskt guld

Fördelar

 • Materiell tillgång: En av de främsta fördelarna med fysiskt guld är dess materiella karaktär. Investerare som äger fysiskt guld har en fysisk tillgång som de kan hålla i och ta på, vilket ger en känsla av trygghet och ägande som inte finns hos andra papperstillgångar eller digitala tillgångar. Denna påtagliga kvalitet tilltalar personer som värdesätter den fysiska närvaron av sina investeringar.
 • Säker tillgång: Fysiskt guld har en lång historia av att betraktas som en säker tillgång. Under ekonomisk osäkerhet, geopolitiska spänningar eller marknadsvolatilitet fungerar guld ofta som en värdebevarare och ett skydd mot inflation. Guldet har visat sig kunna behålla sitt värde och till och med öka i värde när andra tillgångsklasser upplever betydande nedgångar.
 • Ingen motpartsrisk: Till skillnad från många andra finansiella tillgångar är ägande av fysiskt guld inte beroende av stabiliteten eller trovärdigheten hos någon emittent eller finansinstitution. När du äger fysiskt guld är du inte exponerad för motpartsrisk, vilket innebär att du inte behöver förlita dig på någon tredje parts löften eller finansiella hälsa.
 • Diversifiering av portföljen: Fysiskt guld kan fungera som ett diversifieringsverktyg i investeringsportföljer. Dess utveckling tenderar att ha en låg korrelation med andra tillgångsklasser som aktier och obligationer, vilket ger potentiell riskminskning och förbättrad portföljstabilitet.
 • Integritet: Att äga fysiskt guld kan ge integritet när det gäller investeringsinnehav. Vissa investerare föredrar transparens, medan andra värdesätter integriteten i att äga en materiell tillgång utanför det finansiella systemet.

Nackdelar

 • Förvaring och säkerhetsfrågor: Förvaring av fysiskt guld kräver säkra lokaler eller bankfack, vilket kan medföra extra kostnader. Investerare måste noga överväga säkerheten och försäkringen för att lagra sitt guld för att skydda mot stöld eller förlust.
 • Likviditetsproblem: Fysiskt guld kan ha lägre likviditet än andra finansiella tillgångar, särskilt när man försöker sälja stora kvantiteter snabbt. Att hitta en köpare till ett rimligt pris kan ta mer tid och ansträngning, särskilt under perioder med låg efterfrågan eller illikvida marknader.
 • Transaktionskostnader: När investerare köper eller säljer fysiskt guld kan de drabbas av transaktionskostnader, t.ex. återförsäljarpremier eller säljspreadar, vilket kan påverka den totala avkastningen.
 • Pristransparens: Till skillnad från guld-ETF:er, där nettotillgångsvärdet nära följer det aktuella marknadspriset på guld, kan priset på fysiskt guld variera beroende på säljare, plats och andra faktorer. Denna brist på standardiserad prissättning kan skapa avvikelser vid köp eller försäljning av fysiskt guld.
 • Inte lika likvid under kristider: Även om guld ofta ses som en säker tillgång kan fysiskt guld vara svårt att omvandla till kontanter eller andra tillgångar under extrema finanskriser eller ekonomiska kollapser. Bytessystemet kan råda i sådana allvarliga scenarier, vilket påverkar metallens likviditet.

Summering

Att investera i guld-ETF:er och fysiskt guld har sina egna för- och nackdelar, som passar olika typer av investerare och deras mål. Valet mellan de två beror på individuella situationer, hur mycket risk de kan hantera och vad de vill uppnå finansiellt.

Guld-ETF:er är enkla och kostnadseffektiva eftersom de låter dig investera i guld utan att äga det fysiskt. De erbjuder snabb tillgång till guldmarknaden, tydlig prissättning och diversifieringsfördelar, vilket gör dem tilltalande för dem som vill ha flexibilitet i sina guldinvesteringar.

Med guld-ETF:er behöver du inte oroa dig för att lagra eller hantera fysiskt guld. Tänk dock på att det fortfarande finns vissa risker med vissa ETF:er, som marknadsfluktuationer, spårningsnoggrannhet och motpartsrisk.

Fysiskt guld har sin egen bestående attraktionskraft som en materiell tillgång med inneboende värde. Det anses vara en säker hamn och en hedge mot ekonomisk osäkerhet, vilket ger en känsla av trygghet under turbulenta tider på marknaden.

Att äga fysiskt guld eliminerar risken att förlita sig på andra och erbjuder integritet för investerare som föredrar en materiell tillgång utanför det finansiella systemet. Det finns dock faktorer att ta hänsyn till, som lagringskostnader, lägre likviditet och transaktionskostnader när man investerar i fysiskt guld.

Sammanfattningsvis har guld-ETF:er och fysiskt guld både fördelar och nackdelar. Guld-ETF:er är bra för investerare som letar efter kostnadseffektivitet, enkel tillgång till kontanter och diversifiering. Å andra sidan tilltalar fysiskt guld dem som värdesätter materiellt ägande och ser guld som en säker tillflyktsort.

Innan investerare bestämmer sig bör de bedöma sin risktolerans, sina investeringsmål och preferenser. Vissa kan välja en blandning av båda för att dra nytta av fördelarna med båda och skapa en balanserad och diversifierad portfölj. Det är viktigt att söka professionell rådgivning och göra grundlig research för att fatta välgrundade beslut baserade på individuella ekonomiska omständigheter och långsiktiga mål.

Guldpris (XAU-SEK)
25946,20 SEK/oz
  
+ 314,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,40 SEK/oz
  
+ 10,40 SEK

Läs också