Skapa bevakningar

Guldfeber – guldet når nya nivåer under 2024 men varför?

Publicerad av Mattias Söderström i kategori Artiklar 05.04.2024
Guldpris (XAU-SEK)
24961,70 SEK/oz
  
+ 50,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
335,92 SEK/oz
  
+ 11,86 SEK
En man med guldfeber efter att guldpriset har ökat

Då priset på guld och dess utveckling inte verkar se något slut kan vi även se ett maktskifte över vilka som faktiskt styr guldpriset. Därför har vi på Tavex samlat de senaste insikterna från diverse experter runt om i världen och deras syn på guldmarknaden!

Guldprisets fortsatta uppgång

Guld har historiskt sett nästan alltid gått starkt men i en stabil takt. Under 2024 har priset ökat med cirka 15 procent i svenska kronor fram tills början av april. Varför de har gjort det beror på flera olika anledningar hävdar experterna och där kanske de främsta anledningarna är:

  • förväntningar på räntesänkningar från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve
  • den kraftiga försvagningen av den amerikanska dollarn.

Detta har lett till guldfebern som råder och hur guldpriset har ökat.

Passa på att köpa detta prisvärda erbjudande på guld idag!

Guldprisets utveckling senaste 10 åren

I skrivande stund har priset på guld ökat från 276,14 svenska kronor per gram till 783,57 kronor per gram, och det är en ökning med hela 183,76 %. 

Graf som visar guldpriset senaste 10 åren

På Tavex.se kan du alltid se det nuvarande priset på guld & silver i gram, uns och kilo.

3 orsaker till västvärldens minskade kontroll över guldpriset

Västvärlden, med länder som USA och England i spetsen, har historiskt sett haft störst inflytande på guldpriset. Nu har analytiker och experter dock sett en stor förändring i vilka som idag faktiskt bestämmer priset på guld. 

Maktomskiftningen kommer från att man har sett en ökad efterfrågan och en allt större köpkraft från andra världsdelar och specifikt från länder som Indien och Kina

En stor anledning till varför länderna från västvärlden haft så stor makt kring guldpriset tidigare har främst berott på deras ekonomiska styrka samt den på grund av amerikanska dollarns stora dominans.

3 stora faktorer som ligger bakom maktomskiftningen

1. En ökad efterfrågan från andra länder

I Kina och Indien har man sett en stor ökning av efterfrågan efter guld. Och detta beror dels på att man av kulturella skäl ser guld där som en viktig tillgång, men även på grund av att dessa länder idag har en starkare ekonomi än tidigare, vilket har skapat en större köpkraft.

2. Centralbankernas ökade guldreserver

Centralbanker i länder med ekonomisk tillväxt har aktivt ökat sina guldreserver. Detta är en del av en bredare strategi för att diversifiera sina reserver bort från traditionella valutor som den försvagade dollarn och euron. Kinas centralbank, till exempel, har rapporterats öka sina guldinnehav betydligt under de senaste åren.

3. Geopolitiska händelser i världen

Många människor ser guld som en stabil tillgång och som ett skydd mot ekonomisk osäkerhet när spänningar ökar mellan västvärlden och länder med en stark ekonomisk tillväxt.

Kommer denna guldfeber hålla i sig?

Guldprisets uppgång under 2024 beror inte bara på spekulativ handel, utan grundar sig främst på de stora förändringarna som skett i ekonomin och politiken runt om i världen. Då den geopolitiska osäkerheten i dagsläget inte verkar se något riktigt slut samt att diverse experter tror på fortsatta räntesänkningar – ser framtiden för guld därför fortsatt ljus ut.

Tror du att priset på guld snart kommer falla eller fortsätta uppåt i samma takt som början av 2024? Kommentera gärna nedan! Vill du passa på att sälja gamla guldsmycken som ligger hemma och skrotar så går det utmärkt att sälja smycken via denna sida.

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
24961,70 SEK/oz
  
+ 50,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
335,92 SEK/oz
  
+ 11,86 SEK

Läs också