Skapa bevakningar

Inför Riksbankens räntebeslut 8 maj – bankernas förväntningar

Publicerad av Mattias Söderström i kategori Artiklar 07.05.2024
Guldpris (XAU-SEK)
24955,00 SEK/oz
  
+ 43,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,12 SEK/oz
  
+ 12,06 SEK
Räntebesked 8 maj

Imorgon, 8 maj, ger Riksbanken sitt nästa räntebesked. Här är vad analytiker och Sveriges storbanker förutspår inför beslutet!

Sveriges ekonomi och inflationens påverkan

Den svenska inflationen har nyligen visat en nedgång, vilket kan påverka Riksbankens räntebeslut markant. I mars rapporterades en inflationstakt på 4,1 %, en minskning från februaris 4,5 %. 

Den lägre inflationen, tillsammans med dämpad inhemsk efterfrågan och stabilisering av energipriser, ger stöd för en möjlig räntesänkning.

Läs gärna vår artikel om hur guldpriset påverkas av räntesänkningar!

Globala jämförelser och beslutsgrund

Till skillnad från den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som behöll sin styrränta oförändrad, ser Riksbanken en annorlunda ekonomisk bild i Europa och Sverige. Jämförelser med USA:s starka dollar och högre inflation gör att Riksbanken och ECB kan motivera en räntesänkning tidigare än Fed. 

Denna dynamik framhävs även av SEB i deras senaste rapport, där de betonar den ökade osäkerheten för Europas centralbanker som hanterar en svag inhemsk valuta.

Bankernas förväntningar angående en eventuell räntesänkning

Flera stora svenska banker, inklusive SEB, Swedbank och Handelsbanken, förutspår en räntesänkning redan i maj. Dock är den svenska kronans fortsatta svaghet ett orosmoment som kan påverka Riksbankens beslut. 

Enligt en makroanalys från Nordea är däremot inte kronans försvagning tillräcklig för att hindra en räntesänkning. Swedbank förutser även ytterligare räntesänkningar under året, vilket skulle kunna leda till en mer “normal” nivå på cirka 2 % nästa år.

Reflektioner kring onsdagens räntebesked och framtidsutsikter

Inför onsdagens räntebesked från Riksbanken finns det en bred konsensus bland analytiker om en potentiell räntesänkning. Denna åtgärd skulle inte bara reflektera en reaktion på den nuvarande ekonomiska datan utan också en strategisk anpassning till globala ekonomiska förhållanden och valutapress. 

Den svenska kronans framtida riktning och ytterligare ekonomiska indikatorer kommer att vara avgörande för Riksbankens fortsatta penningpolitik.

Kommentera gärna om du också tror räntorna kommer gå ned imorgon!

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
24955,00 SEK/oz
  
+ 43,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,12 SEK/oz
  
+ 12,06 SEK

Läs också