Skapa bevakningar

Riksbanken har tagit fram en digital valuta "e-krona" som är i teststadiet

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 28.09.2021
Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Sverige är på väg att bli en kontantlös ekonomi och nu har man tagit ytterligare ett steg i den riktningen. Riksbanken har utvecklat en lösning för digital valuta kallad e-krona som är i teststadiet.

Från Riksbankens sida har man klargjort att e-kronan inte är en kryptovaluta som Bitcoin eller andra som finns på marknaden. Detta är ett viktigt steg i den öppna konkurrensen mellan centraliserade digitala valutor och decentraliserade kryptovalutor.

Svensk e-krona

Även om Sverige är medlem i Europeiska unionen (EU) har man inte euron som officiell valuta utan Sverige har hållit kvar sin egen valuta, den svenska kronan. Under en rådgivande folkomröstning 2003 tillfrågades svenskarna om de ville ansluta sig till euroområdet, nej-sidan vann omröstningen med 55,91% av rösterna mot ja-sidans 42,02%. På sikt kommer landet dock vara tvunget att införa den gemensamma europeiska valutan. (1)

I maj förra året lanserade Bahamas ”Sand dollar” och blev därmed världens första land att utfärda en digital centralbanksvaluta (CBDC). Ifall e-kronan följer efter blir det den första statliga digitala valutan som kommer in på marknaden med stöd av en betydande ekonomi. Omkring 80 % av världens centralbanker håller också på med pilottester. (1)

Svenska centralbanken, Riksbanken, har klargjort att e-kronan inte är en kryptovaluta som Bitcoin och andra valutor som finns på marknaden. Även om den använder sig av blockkedjeteknik ska den fungera som ett digitalt komplement till de fysiska sedlarna och mynten.

Läs mer om Det kontantlösa samhället – fördelar och nackdelar det för med sig

Betalningar

Riksbanken vill se till ”att betalningar kan göras på ett säkert och effektivt sätt”. De menar att möjligheten att göra detta kan minska om man inte längre använder kontanter. Detta för att alla betalningar då kommer göras via privata betalningsmetoder. (3)

Riksbanken ser det här problemet främst för att betalningssystemet i Sverige är väldigt befäst.

I Sverige betalas merparten av räkningar till ett ”Bankgironummer”. Bankgirot är ett bolag som ägs av sju svenska banker, där de fyra största bankerna i Sverige äger 97,7 procent av aktierna i Bankgirot. (3)

Under senare år har Swish blivit väldigt populärt. Med Swish kan man överföra pengar direkt mellan privatpersoner. Pengar skickas med hjälp av en app där man bara skriver in mottagarens mobilnummer. Oavsett bank, avsändare och mottagare kommer pengarna in direkt på deras konto. Det krävs bara att mobilnumret kopplas till ett befintligt bankkonto – man behöver inte öppna något nytt konto.

Den här betalningsmetoden används allt oftare inom handeln och är numera det snabbaste och enklaste sättet att betala på tåg, buss och tunnelbana i Sverige.

Enligt Europeiska centralbanken uppgår det genomsnittliga antalet direktbetalningar i Sverige för närvarande till 1,5 miljoner per dag.

De största bankerna står som ägare till Swish, och det hela bygger på en infrastruktur som tillhör och skapats av ovannämnda Bankgirot. (3) Det är en fantastisk bra tjänst för kunderna, men det är också en av anledningarna till att kontantanvändningen snabbt håller på att minska. Det ger bankerna mer makt och betydande kontroll över marknaden.

Riksbanken befarar att det inte skulle finnas något alternativ om de här betalningssystemen slutar fungera eller försvinner.

Digitala kontanter, Digital bank

Om kontanterna försvinner och alla pengar digitaliseras kan människor inte längre få ut sina pengar från banksystemet. Potentiellt sett kan människor enbart handla för de här pengarna eller överföra dem till ett annat bankkonto. Om pengarna inte kan lämna banksystemet har bankerna en enorm fördel och kan potentiellt sett fatta mer riskfyllda finansiella beslut. Detta innebär en hel mängd nya problem för kunderna.

Teoretiskt sett innebär e-kronan att människor åter igen ges möjlighet att plocka ut sina pengar ur banksystemet – den här gången digitalt. Därmed skulle bankerna få en rad nya problem eftersom många människor kanske skulle välja att ta ut sina pengar och sätta in dem i e-kronor istället. Detta skulle drastiskt kunna påverka bankernas situation och mycket väl kunna leda till en bankrusning i Sverige.

Bankrusning – En bankrusning sker när många kunder tar ut sina pengar från en bank då de inte längre litar på att banken kommer fungera.

Detta skulle kunna återställa balansen och flytta tillbaka lite av makten från de stora affärsbankerna till kunderna och centralbanken. På papperet kan detta låta bra, men här finns definitivt ett och annat som väcker oro.

Kritik och betänkligheter

Att centralbanker skaffar digitala pengar kanske låter som ett viktigt steg framåt inom finansvärlden, men det finns vissa tveksamheter. De som är kritiska till CBDC menar att den här lösningen kan utgöra ett hot mot medborgarnas integritet om den används i auktoritära stater.

Som exempel kan nämnas Kina som ligger tätt bakom Sverige i kapplöpningen om att införa världens första CBDC, och fyra av de största bankerna inledde interna CBDC-tester i april. Eftersom många kinesiska kunder numera betalar sina varor via appar som är knutna till deras bankkonton, till exempel WeChat eller Alipay, skulle ett statligt drivet betalningssystem dock göra det möjligt för regeringen att spåra alla medborgarnas transaktioner. (2)

Ola Nilsson, specialist på konsumentpolitik vid Pensionärernas Riksorganisation i Sverige, förklarade för European CEO att det finns vissa nackdelar med ett kontantlöst svenskt samhälle, särskilt för de som bor på landsbygden, funktionshindrade och äldre. Han förklarade också att många äldre i Sverige har använt digitala betalningar i flera år, men en stor grupp människor är ”inte där ännu” när det kommer till att betala digitalt. Detta innebär att de kan få problem med helt vanliga saker som tidigare inte varit något problem – att betala bussbiljetter, bilparkering, inköp och annat.

Styrning

Riksbanken, som är Sveriges centralbank, är 100% statligt ägd och enligt Wikipedia världens äldsta centralbank som fortfarande är igång. Även om Riksbanken är statligt ägd måste den ändå ta hänsyn till och följa Europeiska centralbankens riktlinjer.

I de flesta demokratiska länder är kapitalistisk konkurrenskraft avgörande för en positiv utveckling. Företag försöker ta sig fram på marknaden genom att erbjuda effektivare, billigare och mer innovativa kundlösningar.

CBDC och e-kronan innebär en konkret risk för att bankerna inte ska kunna locka till sig medel och därigenom undergräva sin förmåga att erbjuda lån. Som en följd av det kan centralbankerna tvingas gå in på lånemarknaden för att avhjälpa detta. En centralbank som den billigaste leverantören av betalningar och lån skulle då snarare anta rollen som en statlig monopolbank, vilket knappast kan ses som ett steg framåt.

Guld

I samband med övergången till e-krona och CBDC kan det uppstå tekniska problem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap råder för närvarande alla att ha kontanter i mindre valörer hemma om betalningssystemet skulle krascha. Vissa experter hävdar att Sverige borde låta bli att helt och hållet övergå till e-krona just på grund av det – Riksbanken har tidigare uppgett att e-kronan skulle fungera som ett komplement till, snarare än en ersättning för, kontanter. (2)

Som nämnts i flera tidigare artiklar är guld en trygg fristad. Särskilt när alltmer på den finansiella marknaden digitaliseras. En central myndighet som potentiellt har all kontroll över dina pengar kan kännas lite som en situation där man tvingas ”lägga alla ägg i en korg”. Guld och silver i fysisk form är ett utmärkt sätt att sprida ditt innehav. Inte bara för att skydda dig mot inflationsrisk och potentiella finanskriser utan också som ett skydd mot en fullskalig digitalisering och styrning över dina pengar och transaktioner. För det tredje är det också ett skydd mot tekniska problem som strömavbrott, hackade datasystem och annat.

Vilka fysiska guldprodukter ska man köpa?

Vi på Tavex har månatliga erbjudanden med rabatterade priser på de erbjudna produkterna. För tillfället har vi en kampanj för två välbekanta investeringsmynt med en finvikt på 30,09g (myntet väger ca 33,43g):

För investerare som överväger att investera mer än 45 000 svenska kronor erbjuder vi tre investeringspaket med världens mest kända och populära produkter. Du kan ta en titt på dem här:

För att se en fullständig lista över våra produkter, gå till vår sida med guldpriser.


Läs mer om e-krona och uppdateringar om den i publicerade dokument från Riksbanken:

 

Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Läs också