Skapa bevakningar

Teknisk analys av silver för de kommande månaderna

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 19.04.2021
Guldpris (XAU-SEK)
25927,50 SEK/oz
  
- 228,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,36 SEK/oz
  
- 10,84 SEK

Silverpriset har varit volatilt under det senaste året. I mars 2020 sjönk silverpriset till 11,7 USD/uns – den lägsta nivån på 11 år. Senast silverpriset var så lågt var i juni 2009. Då det nått denna lägsta nivå på 11 år började det stiga igen och därefter har priset ökat exponentiellt! Efter mars 2020 steg silverpriset fem månader i rad och nådde nästan 30 USD/uns, vilket var det högsta priset på sju år. På fem månader steg silverpriset med över 150%

I den här artikeln analyserar vi silverpriset och ser vad som kan hända med det i framtiden.

Indikatorer som används för att analysera XAG/USD:

  • Glidande medelvärden – 250MA / 50MA / 21MA.
  • RSI – Relative Strenght Index (relativt styrkeindex)
  • Trendlinjer / Stöd / Motstånd


(Bild 1. Silvergraf, 1 veckas tidsram)

Som tidigare nämnts har silverpriset skjutit i höjden alltsedan mars 2020 med den rådande rädslan för Covid-19. Priset nådde nästan 30 USD/uns men korrigerade sig vid ett stort historiskt motståndsområde mellan 27,6-28,7 USD. Efter sitt högsta pris på 7 år korrigerade marknaden sig själv och rörde sig sidledes under ett tag när uppgången på marknaden försökte pressa upp silverpriset för att ta sig förbi det historiska motståndsområdet. Detta hände inte eftersom de nedåtgående marknadstrenderna inte tillät det, och priset korrigerade åter igen sig självt och ligger för närvarande på 24,855 USD/uns. Troligtvis kommer vi under de närmaste veckorna åter få se den uppåtgående trenden försöka pressa priset att ta sig förbi nämnda historiska motståndsnivå. Om det sker är det mycket möjligt att silverpriset den här gången stiger till 35 USD/uns, och det förr snarare än senare.

 Glidande medelvärden

  • De glidande medelvärdena står i korrelation med varandra, vilket innebär att 21MA (orange linje) ligger över 50MA (blå linje) och 50MA ligger över 250MA (grön linje).
  • Priset har gått upp över 50MA-linjen, vilket är en stark prisindikator. Helst skulle vi vilja se att priset även går över 21MA.

r vi tittar på bild 1. ser vi att det också finns en prisåtgärd som visar sig i form av ett en lång veke på ett candlestick. Detta är ett tecken på att marknaden pressas av uppåtgående krafter.

RSI


(Bild 2. Silvergraf, 1 veckas tidsram, avvikelse RSI)

  • När vi tar hjälp av RSI-indikatorn letar vi efter avvikelser mellan kursgrafen och indikatorgrafen.
  • På bild 2 kan vi se att RSI-indikatorn visar att lågpunkterna har gått ner, och i prisgrafen har lågpungkterna blivit högre. Detta är en avvikelse, och just denna avvikelse talar till förmån för en uppåtgående trend.

Trendlinjer, stöd, motstånd


(Bild 3. Silvergraf, 1 veckas tidsram, trender, stöd/motstånd)

  • Det finns en långsiktig uppåtgående trend och en kortsiktig nedåtgående trend.
  • Det finns en avsmalnande triangelformation, och marknadspriserna brukar stanna vid dessa linjer fram tills dess de bryter igenom. Genombrottet kan gå åt båda håll, men det sker vanligtvis i slutet av den avsmalnande triangeln.
  • Vid en analys av grafen ser man att potentialen är hög för att det bryter igenom (åt ena eller andra hållet) i juni.

När silverpriset bryter över denna nivå är det troligt att priset stiger till 35 USD/uns. Om priset å andra bryter igenom neråt kan det sjunka så långt som till 19,5 USD/uns.

KÖP SILVER:

1 oz Österrikisk Silver Philharmoniker

LÄS MER:

Teknisk analys för Guld/USA-dollar under mars månad

Guldpris (XAU-SEK)
25927,50 SEK/oz
  
- 228,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,36 SEK/oz
  
- 10,84 SEK

Läs också