Skapa bevakningar

Teknisk analys för Guld/USA-dollar under mars månad

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 31.03.2021
Guldpris (XAU-SEK)
25428,20 SEK/oz
  
+ 30,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,26 SEK/oz
  
- 1,04 SEK

Sedan början av januari 2019 har priset på guld stigit och nått högre toppar och dalar vilket är en tydligt indikator på en uppåtgående trend. I mars 2020 nådde guldpriset 1700 USD/uns, vilket var det högsta guldpriset då sedan januari 2013.

I mars 2020, i början av Covid-19-pandemin, föll guldpriset över 200 USD per uns på bara en vecka. Priset nuddade 250MA på linjen för glidande medelvärde, vilket fungerade som ett starkt stöd. Efter detta började priset på guld åter stiga fram tills augusti när det nådde sitt högsta någonsin, 2075 USD per uns.

Därefter har guldpriset långsamt dalat. Marknaden har vid ett flertal tillfällen försökt att åter komma upp i det högsta någonsin, men utan att lyckas. I den här artikeln ska vi analysera de tekniska aspekterna av guldpriset och försöka förstå vad vi har att förvänta oss av guldet i den nära framtiden.

Indikatorer som används för analysen av XAU/USD

  • Glidande medelvärde – 250MA / 50MA / 21MA.
  • RSI – Relativt styrkeindex
  • Trendlinjer / Stöd / Motstånd

Glidande medelvärde

De tre glidande medelvärdena måste stämma överens för att fastställa trenden och de område där man köper och säljer sin position. Något annat som är viktigt när det gäller glidande medelvärden är när det sker en crossover, det vill säga när linjerna korsar varandra. När till exempel 21MA går under 50MA är detta en indikation på en försvagad uppgång. Om 21MA och 50MA går under 250MA antyder detta vändning och nedåttrend.


(Bild 1. XAU/USD, 1D)

Som vi kan se i Bild 1 har priset sjunkit sedan augusti 2020 när det nådde sitt högsta någonsin. I slutet av september 2020 såg vid den första crossovern när 21MA gick under 50MA, vilket indikerade att den uppåtgående trenden höll på att försvagas efter över ett års uppåtgång.

Månaderna därefter försökte den uppåtgående trenden trycka upp priset men utan att lyckas. Priset nuddade vid det högsta motståndet två gånger innan det bröt igenom neråt.

Mot slutet av februari gick 21MA under 250MA och lite mer än en vecka senare gick även 50MA under 250MA, vilket indikerar en stark tillbakagång eller till och med en större förändring från Bull till Bear-trend.

RSI

När vi använder RSI som indikator bör vi notera kombinationen av avvikelser. Vi bör ta hänsyn till den nuvarande trenden när vi letar efter avvikelser mellan indikatorn och prisgrafen.


(Bild 2. RSI-indikator)

Indikatorn i bilden visar att priset nästan befinner sig i det översålda området (det vita området längst ner), och jämfört med det föregående lägsta RSI kan vi rita en snygg horisontell linje. När vi tittar på prisgrafen ser vi att det finns ett lägre nedgång istället för den horisontella linjen. Det är detta som kallas avvikelsen mellan RSI och prisgrafen.

Eftersom vi befinner oss i en nedåtgående trend måste vi titta på överköpta områden (det övre vita i indikatorfönstret) och avvikelser i dessa områden för att veta när det är bra att investera.

Trendlinjer, Stöd, Motstånd


(Bild 3. Trendlinjer, Stöd, Motstånd)

I bild 3 kan vi se att den korta trendlinjen bryter igenom till en nedgång. Den medellånga trendlinjen visar fortfarande på uppgång och för närvarande (15 mars 2021) håller den sitt pris med hjälp av ett stödområde. Den långa trendlinjen visar fortfarande på uppgång.

Det är viktigt att hålla ett öga på den medellånga trendlinjen och stödet. När kurvan bryter nedanför den medellånga trendlinjen och även den första stödlinjen kan vi förvänta oss en vändning till området kring 1550-1560 USD.

När den uppåtgående trenden bryter motståndet vid 1750-1770 USD och stannar där kan vi förvänta oss att priset rör sig i sidled ett tag eller försöker nå nya höjder.

Sammanfattningsvis

Långsiktig prisananlys visar på att vi fortfarande befinner oss i en uppåtgående trend och en bull-marknad. Den medellånga och korta prisanalysen antyder att den nedåtgående trenden är starkare och att guldpriset kanske kommer att sjunka ett par hundra dollar innan det åter börjar stiga.

I det nuvarande ekonomisk-globala klimatet har guldpriset ett starkt samband med stimulanspaket och hur det går med Covid-19.

Läs mer:

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål och ej avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas grundat denna information. Investeringar innebär möjligheter och risker och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare och framtida avkastning på råvaror samt de finansiella nyckeltal som visas ovan ska inte ses som löfte om eller indikation på framtida förtjänster.

 

Guldpris (XAU-SEK)
25428,20 SEK/oz
  
+ 30,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,26 SEK/oz
  
- 1,04 SEK

Läs också