Skapa bevakningar

Vad händer med guldsmycken vid skilsmässa och bodelning?

Publicerad av Mattias Söderström i kategori Artiklar 12.03.2024
Guldpris (XAU-SEK)
25964,10 SEK/oz
  
- 192,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,33 SEK/oz
  
- 10,69 SEK
Ett par diskuterar guldsmycken vid skilsmässa och bouppdelning

Skilsmässa är aldrig kul. Men ibland är den är ett faktum, i princip oundviklig. Det kanske är den enda vägen framåt. I så fall blir nästa steg bodelning. Era saker ska fördelas innan ni kan gå skilda vägar. En fråga som ofta dyker upp är hur man gör med silver- och guldsmycken och annan personlig egendom. Måste den verkligen delas? Det tar vi reda på i denna artikel.

Enskild egendom delas inte

Till att börja med finns det egentligen, rent juridiskt, bara två typer av egendom vid skilsmässa och bodelning:

  • Enskild egendom: Sådant som är ”privat” och som inte kommer att delas. Egendom kan definieras som enskild genom äktenskapsförord, gåva eller testamente.
  • Giftorättsgods: All övrig egendom.

Detta verkar tydligt och klart, men det finns dock ett ”men” här som kan bli aktuellt om någon av er äger exempelvis guldsmycken. Vi kommer strax till det.

Låt oss dessförinnan stanna vid vad enskild egendom kan vara i sammanhanget. Det är inte ovanligt att guldsmycken, silversmycken och andra värdesaker som exempelvis klockor går i arv från generation till generation. Om du till exempel ärvt en guldklocka eller guldsmycken av farmor, morfar eller en förälder och personen i fråga skrev i sitt testamente att föremålet skulle bli din enskilda egendom, då kan din make inte kräva sin ”del” av den vid en skilsmässa.

Samma sak gäller om personen gett dig föremålet under sin livstid och skrivit ett gåvobrev som förklarar att gåvan ska vara din och ingen annans.

Ett tredje scenario är om du och din snart före detta make har ett äktenskapsförord tillsammans. Ett äktenskapsord definierar vilken egendom som är enskild. Det är inte ovanligt att föremål med stort affektionsvärde, exempelvis guldsmycken, tas med i ett äktenskapsförord. Har ni det får du behålla dem när ni skiljer er.

Köp guld här till bra pris!

Delas personlig egendom vid bodelning?

Dina mest personliga saker är egentligen också giftorättsgods, men här kommer det ”men” som vi nämnde initialt. I 10 kap. 2 § i äktenskapsbalken står nämligen att varje make har rätt att ta undan kläder och ”andra föremål” som uteslutande är för personligt bruk från bodelningen. Även personliga presenter nämns.

Här kan guldsmycken och andra smycken absolut räknas in. De är ofta personliga och kan dessutom ofta ha varit presenter.

Det finns dock en begränsning. Den personliga egendom som man tar undan från bodelningen ska baseras på skälighet. Med det menas att det måste finnas en viss proportionalitet mellan värdet som tas undan och övrig egendom.

Vi kan ta som exempel ett ganska välbärgat par där bägge parter har en hygglig lön och omfattande tillgångar. I det sammanhanget är det troligen legitimt att makarna tar undan sina respektive smycken och annan personlig egendom, även om värdet kanske är långt ifrån ringa.

Låt oss nu tänka oss ett annat exempel. Tänk dig ett par som har det lite sämre ställt. De har lågavlönade jobb och inga besparingar att tala om. En av makarna har dock ett guldsmycke från ett tidigare äktenskap. Värdet är uppåt 150 000 kronor. I detta läge står värdet på smycket inte i förhållande till makarnas ekonomi i övrigt och då ska det också ingå i bodelningen.

Är ni osäkra på värdet på smycken och annat lösöre kan ni anlita en värderingsman för att göra en oberoende värdering. Har ni redan kommit överens om fördelningen och vill ni sälja guldsmycken och annat guld inför bodelningen kan ni beställa ett guldkuvert från Tavex och få betalt direkt.

Smyckena måste sällan delas i praktiken

Även om du har guldsmycken och andra värdesaker som det visar sig inte går att undanta från bodelningen finns ändå en ganska stor chans att du får behålla dem.

En bodelning handlar nämligen om att dela upp värdet på giftorättsgodset mellan makar. Den handlar inte om att dela varje sak i två. Till exempel kan du få behålla de där örhängena i guld medan din make får behålla sin guldklocka, eller eran gemensamma bil, bara för att nämna ett exempel.

Kan ni inte komma överens om hur ni ska fördela egendomen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten så blir bodelningen troligtvis lite smidigare.

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
25964,10 SEK/oz
  
- 192,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,33 SEK/oz
  
- 10,69 SEK

Läs också