Skapa bevakningar

Allt som glittrar är guld: Guldpriset slår nytt rekord och når "all time high"

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 31.07.2020
Guldpris (XAU-SEK)
24952,60 SEK/oz
  
+ 41,50 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,10 SEK/oz
  
+ 12,04 SEK

Upptäck varför guldpriset slog rekord 27 juli 2020 och faktorer som påverkar dess värde under rådande globala osäkerhet.

I måndags (27e juli 2020) slog guldet sitt tidigare rekordvärde när det nådde prisnivån 1945 USD  per uns (cirka 17 090 svenska kronor). Den snabba prisuppgången tros till stor del bero på att många sparare valt att investera i ädelmetallen som ett tryggt alternativ under den rådande oron i världen. En andra våg av Corona samt geopolitiska spänningar mellan de två världsekonomierna USA och Kina (båda parter har stängt sina konsulat, i Houston och Chengdu) bidrar till oron på marknaden.

När värdet för guld under måndagen nådde nivån 1945 USD uns slogs det tidigare rekordet på 1921 USD per uns från september 2011.

Vid årsskiftet 2020 låg guldpriset på 1520 USD per uns (cirka 13 350 svenska kronor per 31,1 gram) och det har sedan dess ökat i värde med mer än 27% (räknat i USD).
Guld har länge ansetts som en säker hamn för investeringar, som en slags kapitalförsäkring under oroliga ekonomiska tider.

Silver hade vid årskiftet 2020 marknadsvärdet 17,925 USD per uns (strax över 150 svenska kronor) och har nu nått priset 24,6 USD per uns (cirka 220 kronor). Silver har således ökat i värde med över 37% sedan årsskiftet (räknat i USD).

Olika världsekonomier har hanterat Coronaviruset på olika sätt. Medan vissa kämpar med att få det under kontroll oroas andra över en andra våg. Det finns också en oro över utökade statliga nedstängningar/lockdowns och de effekter som det kan tänkas ha på världsekonomins återhämtning. Dessa faktorer har lett till ett ekonomiskt osäkert läge och många sparare
dras därför till tryggheten som ädelmetaller historiskt sett alltid haft.

“Den globala pandemin har gjort att efterfrågan på guld fått sig en ordentlig skjuts” konstaterar Francisco Blanch, chef över råvaror och derivatinstrument vid Bank of America, hänvisandes till fallande marknader, växande ojämlikheter och sjunkande produktivitet.
“Vidare, medan Kinas GDP konvergerar till USA’s nivåer genom det växande gapet i COVID-19-fall, kan ett tektoniskt geopolitiskt skifte komma att äga rum, vilket skulle stödja vår tro på att guldpriset kan nå 3000 USD (per uns) inom de kommande 18 månaderna”.

Priset för guld har förutspåtts att nå 3000 USD per uns (cirka 26 000 svenska kronor): en ökning med mer än 50% över redan nuvarande rekordnivå. Läs gärna denna artikel, publicerad i april 2020: The Fed can’t print gold: guldpriset på väg mot 3000 USD, 50% över dess rekord, enligt Bank of America

Centralbanker världen över har tvingats till stimulanspaket för att stabilisera sina ekonomier och många länder har kämpat med att kunna öppnas upp efter nedstängningarna som var många länders svar under Coronautbrotten. Hoten utgörs inte längre enbart av en recession utan potentiellt även en ekonomisk depression.
För att bättre kunna förstå skillnaderna mellan begreppen recession, depression och hyperinflation hänvisar vi er till denna artikel: Hyperinflation: Vi blickar bakåt och tittar på konsekvenserna med omfattande pengatryckning

Finanskrisen 2008, även kallad “Stora recessionen”, har varit den ekonomiskt mest allvarliga händelsen sedan ”Den stora depressionen” 1929. Federal Reserve svarade genom att köpa upp skulder för närmare $2,3 biljoner och hålla lånekostnaderna nära noll procent för att stimulera tillväxt i ekonomin. Detta gjorde att priset för guld ökade till det dåvarande rekordvärdet 1921 USD per uns, i september 2011.

Den kända investeraren Mark Mobius anser att man bör köpa guld även när priset når rekordnivåer.
“När räntorna är nära noll är guld ett attraktivt sparmedium eftersom 1 man inte behöver oroa sig över att inte få ränta på guldet, och guldvärdet kommer öka när osäkerheten på marknaden ökar”. “Jag skulle köpa nu och fortsätta att köpa. Guld är verkligen på väg uppåt tror jag”.

När guldvärdet nu har nått rekordnivå kan Tavex återigen observera en explosiv ökning av efterfrågan på guld och silver från våra kunder i Sverige.

Medan de ekonomiska tiderna är fortsatt osäkra, kan du skydda dina tillgångar från svajiga marknadsfluktueringar genom att investera i ädelmetaller. Även centralbanker litar på guld.
Ni kan läsa mer här: “In Gold we trust”: Nederländernas centralbank uppger att guld ger säkerhet även när det pågår en finanskris.

Våra nuvarande specialerbjudanden:

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast i informationssyfte och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa varor. Tavex ansvarar inte för några beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förknippade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas ovan utgör inte ett löfte eller en indikation på framtida resultat.


(1) https://markets.businessinsider.com/commodities/news/mark-mobius-buy-gold-prices-jump-records-virus-risks-recession-2020-7-1029429243# 

Guldpris (XAU-SEK)
24952,60 SEK/oz
  
+ 41,50 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,10 SEK/oz
  
+ 12,04 SEK

Läs också